Tip os log ind

Perspektivrigt udspil fra landbrug og DN

11. februar 2019, 12.43

GRUNDVANDET Det fælles udspil fra Danmarks Naturfredningsforening og dansk landbrug om omlægning af ca. 100.000 hektar landbrugsjord, rummer nogle fantastiske muligheder for at forbedre miljøet og f.eks. beskytte grundvandet. Jeg synes, der er grund til at kippe med flaget for de to organisationer, der har fundet sammen på tværs af normalt uforenelige holdninger.

Jeg ved godt, at der er lang vej til realisering af udspillet, som alene det første år ville koste ca. 1 mia. kr., primært til opkøb. Det er mange penge, men for at bruge et billede, så er det jo ikke meget mere end spidsen af en af de nye jetjagere! Der skal oprettes en jordfond, og der vil selvfølgelig være en masse teknikaliteter og juristeri omkring en sådan fond. Jeg har selv prøvet at være med til at ekspropriere landbrugsjord, så jeg er klar over, at der vil være diskussioner »ude i marken«.

Men jeg vil opfordre Silkeborg byråd til at gå aktivt ind i diskussionen om opkøb af landbrugsjord til grundvandsbeskyttelse. En af de største grundvandsresurser i Midtjylland befinder sig i en »lomme«, der går fra området omkring Hvinningdal Vandværk og mod vest og nordvest. Hele området ud mod Bøllingsø og mod nordvest til Kompedal Plantage bør fredes for landbrugsdrift og omdannes til blandingsskov, hvor der skal være en klar miljøstrategi, altså ingen sprøjtning. Derfor bør byrådet hurtigst muligt henvende sig til myndighederne og gøre opmærksom på, at vi synes godt om udspillet, OG at vi har et projekt, som vi gerne vil have med i puljen!

Det hører med i billedet, at Silkeborg kommune ganske vist rummer 22.000 hektar skov i dag, svarende til 5 % af Danmarks samlede skovareal. Men at vi har et kæmpestort, ubeskyttet område med værdifuld grundvand. Jo før, der bliver lagt en strategi for det - og sat penge af til det - jo bedre.


Ordet er ditMere Debat