Tip os log ind

Pengemagt eller demokrati

22. december 2017, 12.46

Parti-sponsorer Man kan efterhånden blive i tvivl om, hvor demokratiet i Danmark bevæger sig hen? Er det befolkningen, der bestemmer udviklingen? Er det de politiske partier og deres medlemmer? Er det mere eller mindre skjulte pengeinteresser? Er det hemmelige fonde og skjulte erhvervstilskud, der styrer de politiske partier, og dermed politikken? Jeg synes, der er god grund til at råbe vagt i gevær.

På det seneste er det - endnu engang - blevet afsløret, at særligt partiet Venstre er inficeret af halvhemmelige erhvervsfonde, der giver store pengebeløb til konkrete Venstrepolitikere. Og det er vist nærliggende at tro, at det ikke sker uden at forvente modydelser.

Der er mange eksempler på, at politikerne indretter politikken efter deres »sponsorers« særinteresser. Sagen om kvotekongerne er et af de seneste eksempler, men man husker jo også forskellige sager om landbrugsinteresser, der fik lov til at overtrumfe hensyn til miljøet.

Hvis man kigger på den nuværende regerings gøren og laden, skinner hensynet til erhvervs-interesser tydeligt igennem. Og det gælder både den borgerlige regering og de borgerlige MF'ere - ingen nævnt, ingen glemt!

Jeg siger ikke, at tilskud til politiske partier er ulovlige. Og jeg siger ikke, at det kun er Venstre, der er i lommen på erhvervsinteresser. Man husker tydeligt, hvordan det forpjuskede parti Liberal Alliance reelt var ejet og styret af Saxo Bank. I det hele taget er de borgerlige partier finansieret af de store banker og erhvervsvirksomheder. Lovgivningen gør det muligt, at dette sker mere eller mindre hemmeligt. Efter min mening burde der strammes op, så det blev synligt for alle, hvem der reelt styrer de politiske partier.

Den stadig større indflydelse til pengeinteresser sker samtidig med, at partiernes medlemstal rasler ned. I 1960'erne havde de politiske partier - som der dengang var færre af - tilsammen næsten 600.000 medlemmer. Det tal er i 2016 blevet reduceret til færre end 150.000. Jeg synes, det er to sider af en alarmerende udvikling, hvis man da stadig ønsker at leve i et folkeligt demokrati. Det eneste modsvar til udviklingen er at tage demokratisk medansvar ved at melde sig ind i det politiske parti, man føler sig mest i overensstemmelse med.


Ordet er ditMere Debat