Tip os log ind

Op og ned om forholdene på Thorning Skole

25. august 2018, 08.00

Skolerenovering Dette debatindlæg skrives for at få fakta om, hvad der er sket med skolen i Thorning efter den omfattende renovering og nedbrydning af lokaler på skolen.

Ifølge Midtjyllands Avis den 4. oktober 2017 har investeringen givet: »Dejlige lokaler - men mindre plads udfordrer Thorning Skole, Thorning Skole er blevet renoveret for omkring 20 millioner kroner«. Det har ifølge omtalen i avisen og skolelederen givet nye, tidssvarende lokaler. Man kunne også læse at: »Som en del af moderniseringen og renoveringen af Thorning Skole, er der bl.a. blevet lavet nye fag- og klasselokaler, som skaber bedre rammer for undervisningen. Hele aula-området er også blevet ændret, så der nu er et fælles opholdsrum, skolebibliotek og SFO.«

Skolebygningen fra 1960 er nedrevet og hermed er desværre også Leif Ravn Jensens smukke udsmykning væk for evigt!

Efterfølgende går snakken i Thorning med oplysninger om at renoveringen har medført følgende mangler på skolen:

- Ingen omklædnings- og badefaciliteter på skolen.

- Gymnastiksalen kan ikke anvendes til boldspil.

- Opholdsrum for elever er mangelfuldt. Det forlyder således at der ikke er plads til at alle elever kan indtage deres madpakker i tørvejr, hvis vejrforholdene er ugunstige.

Af et referat fra et skolebestyrelsesmøde fremgår, at man forventer at idræt, omklædning og badning fremover vil foregå i Thorning Hallen. Dette med en henvisning til at den kommende hal nr. 2 i Thorning forventes at blive en realitet.

Det må forventes, at byggeudvalget for renovering af skolen må have kendt til disse forhold, hvis der er hold i dem, inden projektet indstilles til en så stor bevilling og beslutning i byrådet?

Det må forventes at skolebestyrelsen har viden og mening om hvad en konsekvens af de evt. mangler er?

Det må forventes at daværende byråd har haft alle relevante oplysninger i sagen ved mødet for behandling og bevilling til at projektet kan iværksættes?

Byrådet er i disse uger i gang med budgetlægningen. Det må forventes, at forholdene på Thorning skole medtages i prioriteringen, såfremt de nævnte mangler er fakta!

Der arbejdes i Thorning aktivt for hal nr. 2., som ud fra indholdet i mit debatindlæg har en aktie i at løse manglerne på skolen. Jeg håber, byrådet er af samme mening.

Det kan undre, at oplysningerne om forholdene på skolen lever et så stille liv, hvis der er hold i »rygterne«. Der må være skolebestyrelsesmedlemmer, forældre, lokalråd og tidligere lokale byrådsmedlemmer, som har en interesse i at manglerne udbedres?


Ordet er ditMere Debat