Tip os log ind
Nyt udspil kan måske få freden til at sænke sig over Himmelbjerget.
Foto: Jakob Stigsen Andersen

Nyt mål: Bred enighed om Bjerget

Styregruppe inviterer foreninger, virksomheder og borgere til workshops om Himmelbjerget
12. juni 2019, 12.44

RY Stærkt delte meninger har præget debatten om Himmelbjerget, lige siden et enigt Skanderborg Byråd i maj sidste år godkendte den visionsplan, som et aarhusiansk arkitektfirma havde fremlagt til en opgradering af den populære bakketop.

Planen udløste voldsom debat. Men nu vil byrådets styregruppe for Himmelbjerget med borgmester Frands Fischer (S) som ny formand give debatten en ny start. Med det erklærede mål at skabe et projekt med bred tilslutning.

- Vi lægger meget vægt på bred forankring i det videre arbejde, fastslår han.

I det nye forløb inviteres foreninger, virksomheder og aktive borgere til at deltage i en række workshops, hvor idéer og muligheder omkring Bjerget skal diskuteres og udvikles.

- Vi fik rigtigt mange gode idéer og konstruktive forslag på borgermødet om Himmelbjerget i februar. Det er opløftende, at så mange har lyst til at bidrage positivt til at løfte Himmelbjerget som udflugtsmål og kulturelt og historisk samlingssted. Nu arbejder vi videre med de mange input sammen med centrale aktører og interesserede borgere, siger Frands Fischer.

- Der er en række synspunkter og interessenter, som vi er meget opmærksomme på, tilføjer han.

Arbejdet skal ifølge borgmesteren bygge videre på visionen og principperne for Himmelbjergets udvikling, som byrådet vedtog i maj 2018.

Men reelt er en række af de omstridte idéer, der blev fremlagt i visionsplanen, formentlig skudt ned undervejs. Blandt andet tanken om en udsigtsterrasse gravet ned i bakken foran Himmelbjergtårnet og idéen om at beklæde stierne på bjerget med træplanker.

Den nye runde om Himmelbjerget sættes i gang i efteråret og vil strække sig over nogle måneder.

Målet er en ny, bredt funderet plan, der kan bruges som udgangspunkt til at søge fondsmidler.


Ordet er ditMere Ry-Galten