Tip os log ind
Billed 1 Free

Ny undersøgelse af mulighederne for idræt i naturen: Sådan klarer Silkeborg sig

Ny undersøgelse kortlægger for første gang og analyserer mulighederne for at dyrke idræt i naturen i alle landets kommuner
20. marts 2019, 06.46

SILKEBORG En ny analyse af idrætsmulighederne i den danske natur er godt nyt for Danmarks outdoorhovedstad.

Silkeborg ligger højt på listen, hvor Dansk Idrætsforbund har fået kortlagt mulighederne for at dyrke idræt i naturen.

Silkeborg Kommune er nummer 2 på listen, der kortlægger arealer og faciliteter til outdooridrætten.

Bornholms Regionskommune topper listen - men skarpt forfulgt af Silkeborg og Vordingborg kommuner.

I disse kommuner er der masser af skov og vand og faciliteter, der både understøtter skovidrætter som mountainbike, trailløb, orienteringsløb og rulleski, men også idræts-aktiviteter knyttet til vand som turroning, turkajak, sportsdykning, windsurfing og Stand Up Paddle.

Ingen kommuner scorer maksimumpoint på alle parametre, oplyser Dansk Idrætsforbund.


Populær idrætsarena

Naturen er den mest populære idrætsarena i Danmark. Ifølge den nye analyse er andelen af voksne borgere, der dyrker idræt og motion i naturen, er steget fra 36 procent i 2011 til 44 procent i 2016.

Men mulighederne for at dyrke idræt i naturen varierer meget fra kommune til kommune, viser den nye undersøgelse.

Det er første gang, der bliver lavet en analyse, som kortlægger, hvor mange faciliteter, der er til rådighed i naturen til at dyrke idræt.

Analysen viser, at de fleste kommuner har enten skov eller vandstrækning, som kan bruges til outdoor-idræt som løb, mountainbike, ridning, kajakroning og windsurfing, men at der er mange steder, hvor outdoor-idrætten ikke bliver understøttet af faciliteter.


Ambitiøs målsætning

Rapporten beskriver, at der generelt er et stort potentiale for at forbedre mulighederne for outdoor-idræt i kommunerne gennem flere faciliteter, dels for at styrke udviklingen i antallet af udøvere, og dermed folkesundheden, dels for at tage hensyn til naturen.

Sammen med DGI har Danmarks Idrætsforbund en målsætning om at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation, og her spiller et godt udbud af outdoorfaciliteter også ind:

- Vi kan se af analysen, at der generelt er meget få faciliteter til outdoor-idræt i Danmark, og hvis vi skal opnå vores vision om at være verdens mest idrætsaktive nation, så er der behov for flere outdoorfaciliteter, så idræt i naturen kan foregå på en god og bæredygtig måde, siger Niels-Christian Levin Hansen, der er bestyrelsesmedlem i Dansk Idrætsforbund.

Han understreger, at faciliteter er helt afgørende for at kunne fortsætte den positive udvikling i antallet af udøvere og for at sikre hensynet til naturen og til andre skovgæster, når idrætsudøvere færdes i naturen.


Muligheder på Læsø

I bunden af listen ligger kommuner, der hverken har arealer eller faciliteter til outdoor-idræt.

Det er Frederiksberg, Herlev og Rødovre Kommuner, mens Læsø er den kommune, der har det størst uudnyttede potentiale, da kommunen har masser af arealer, men ingen faciliteter til at fremme idræt i naturen.


Top 5

Top 5 over over kommuner med flest muligheder for både skovidræt og vandsport:

1. Bornholm

2. Silkeborg

3. Vordingborg

4. Frederikshavn

5. Viborg

Rapporten »Outdoor-idræt i Danmark« op-deler mulighederne for henholdsvis skovidræt og vandsport. Ses alene på mulighederne for vandsport, fordeler kommunerne sig således i Top 5:

1. Vordingborg

2. København

3. Slagelse

4. Skive

5. Kalundborg

Top 5 over kommuner med flest muligheder for skovidræt:

1. Silkeborg

2. Hillerød

3. Bornholm

4. Herning

5. Viborg

Optællingen af arealer og faciliteter til udendørs-idrætten er foretaget af Danmarks Idrætsforbund.

Ordet er ditMere Silkeborg