Tip os log ind
- Der ligger en væsentlig opgave i at styrke samarbejdet med relevante forsknings- og videns-institutioner om at synliggøre og dokumentere effekterne af animation. Det er nødvendigt for at føre animation i Viborg til et endnu højere niveau, siger Henriette Svenstrup Jensen.

Ny projektleder for animation

Henriette Svenstrup Jensen skal være med til at videreføre Viborg Kommunes animations-strategi
09. juni 2018, 07.05

Viborg Kommune har ansat Henriette Svenstrup Jensen som projektleder for animation i Kultur og Udvikling. Hun afløser Kasper Kruse, der er blevet direktør for Arsenalet i Viborg. Som projektleder kommer Henriette Svenstrup Jensen til at stå i spidsen for kommunens animationsstrategi, som i 2017 blev fornyet.

Henriette Svenstrup Jensen har oprindeligt en sundhedsfaglig uddannelse som jordemoder samt en masteruddannelse i sundhedsantropologi. Fra at tage i mod nye verdensborgere har hendes arbejdsfokus de sidste fem år flyttet sig til at være fødselshjælper på innovations - og udviklingsprojekter ved Hospitalsenheden Vest. Her har hun blandt andet medvirket i udviklingen af digitale løsninger som apps og spil til nybagte forældre samt interaktive hospitalsrum, hvor patienterne selv designer rummet.

- Vores første animationsstrategi fra 2014 handlede om at gøre Viborg Kommune til bruger af animation. Den nye strategi skal nu forsøge at gøre hele den offentlige sektor - flest mulige kommuner, regioner og stat - til brugere af animation i deres formidling. Dette ud fra den tankegang, at det der fungerer godt i én kommune forhåbentligt kan udbredes til mange kommuner. Her er Henriettes indsigt i hele den sundhedsfaglige sektor et særligt plus, ligesom hun har erfaring med beslutningsprocesser i »det offentlige«, siger Lars Stentoft, direktør for Kultur og Udvikling.


Ordet er ditMere Navne