Tip os log ind
Lis Pia Mogensen er et af de få kvindelige medlemmer i Silkeborg Fiskeriforening, og på generalforsamlingen blev hun valgt til ny bestyrelsessuppleant.
Foto: Jakob Stigsen Andersen

Ny formand i Silkeborg Fiskeriforening

Silkeborg Fiskeriforening kræver fortsat et langt omløbsstryg ved Tangeværket
17. april 2019, 12.30

GENERALFORSAMLING Her i året, hvor Silkeborg Fiskeriforening kan fejre 150 års jubilæum, blev generalforsamlingen afholdt i helt nye lokaler på Nylandsvej 70, hvor Byens Kirke i sin tid havde til huse.

I sin beretning kunne formanden Karlo Jespersen glæde sig over de nyindrettede lokaler - især oven på de mange uventede strabadser, flytningen fra Søndergade til Nylandsvej havde medført.

- Vi er ikke helt i mål med bygningen. Ind- og udvendigt mangler vi »lidt« malerarbejde, reparationer og til foråret lidt havearbejde, sagde han.

Søhøjlandets Dykkerklub, som fiskeriforeningen plejer at samarbejde med om oprensning af Remstrup Å og ved broerne, er ligeledes flyttet ind på Nylandsvej 70.

Karlo Jespersen blev i december 2018 nødt til at tage over som formand for Silkeborg Fiskeriforening, men efter generalforsamlingen er han nu atter tilbage på sin vante plads som næstformand, idet Klaus Frank blev valgt til ny formand.


Et indgreb i naturen

I sin beretning redegjorde den afgående formand for årets begivenheder i foreningen, og han kom blandt meget andet ind på spærringen for vandrefiskene ved Tangeværket.

- Spærringen er et af de største naturindgreb i Danmark. Løsningen på spærringen ved Tangeværket er i året, der er gået, ikke kommet nærmere. Dog er der for nylig kommet en lille sejr med Miljø- og Fødevare-klagenævnets underkendelse af Viborg kommune. Der skal ved denne generalforsamling ikke være tvivl om, at bestyrelsen kræver et langt omløbsstryg, som også flere rapporter har peget på. Det er det eneste, der kan genskabe vandrefiskenes frie passage uden om Tange sø som et kompromis for at Tange Sø bliver bevaret, sagde Karlo Jespersen.

Der var også meget at glæde sig over i det forgange år i foreningen, blandt andet renoveringen af trækstien, der også kommer lystfiskere til gode, idet der nu er et antal platforme langs Gudenåen, der kan fiskes fra.

I Mossø har foreningen nu fået et rigtig godt værktøj i form af digitale matrikelkort, som viser sømatriklen på det fiskevand, foreningen har i Mossø. På den måde kan fiskerne via deres smartphone med centimeters nøjagtighed kontrollere, om de fisker på foreningens fiskevand, eller om de er på ulovligt fiskeri.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med den nye formand og næstformand, og derudover ser bestyrelsen nu således ud:

Kasserer Nils Thorup, sekretær Frank Schmidt, bestyrelsesmedlem Lars Randant (genvalgt), bestyrelsesmedlem Kurt Schmidt (genvalgt), bestyrelsesmedlem Thomas Hogaard (genvalgt), bestyrelsessuppleant Lis Pia Mogensen (nyvalgt) og bestyrelsessuppleant Peter Fris Rasmussen (nyvalgt).


Ordet er ditMere Navne