Tip os log ind

Nuancer i debatten om Dalbogård

03. maj 2019, 12.54

PLEJEHJEM Skal Dalbogård bevares? Gerne, siger DF og K - hvis der er behov. Som udgangspunkt er det vigtigt for både DF og K, at bevare alle vores plejecentre. Det skal til, for at de ældre så vidt muligt kan blive i deres lokalområde tæt på deres pårørende. Samtidig skaber plejecentrene liv og er rammer om en lang række aktiviteter og samvær, som mange ældre borgere nyder godt af. Der kan derfor være mange god grunde til at sikre, at plejecentrene består i såvel vores landsbyer som centerbyer.

Netop derfor virkede det forslag, Venstre fremsatte i sidste uge, om at bevare Dalbogård umiddelbart sympatisk. Alligevel kunne DF og K ikke bakke op forslaget på økonomiudvalgsmødet 24. april. Dette skyldes flere årsager. Den vigtigste var dog, at Venstre aldrig formåede at godtgøre et behov, og hvor meget vi end gerne vil frede Dalbogård, skal det bunde i et reelt behov og ikke i følelser.

Beslutningen om at lukke Dalbogård, når det ny plejehjem i Ry står færdigt, er en del af plejeboligplanen fra 2015. Plejeboligplanen blev til efter flere års omfattende arbejde og er resultatet er et bredt politisk forlig. At kaste vrag på års politisk arbejde uden grundig analyse og forarbejde ville ikke være ordentligt.

I DF og K bevarer vi gerne Dalbogård, hvis det sker som led i en afsøgning af behov og en revidering af plejeboligplanen. Meget tyder på, at det netop er stærkt tiltrængt, da alle modeller peger på, at antallet af ældre i de kommende år langt vil overstige antallet af pladser på plejecentrene. Men vi er ikke overbeviste om, at vi skal gøre vores ældrepolitik til landsbypolitik. Plejeboligplanen sikrer, at vi både af hensyn til borgerne og de ansatte får skabt tilstrækkeligt med tidssvarende plejeboliger med placeringer i de 4 centerbyer af hensyn til og så tæt på de pårørende som muligt. Det vurderes i 2015, da plejeboligplanen blev til, at Dalbogård ikke levede op til disse ønsker, og derfor blev beslutningen om at lukke truffet.

Med Venstres ensidige fokusering på Dalbogård risikerer vi, at vi ikke får helheden med. Som sagt peger tallene på, at der bliver behov flere plejecenter plader i fremtiden, men det største behov for pladser er først og fremmest i Skanderborg og Hørning. I Ry-området er ventelister stort set ikke eksisterende.

Det lykkedes desværre ikke på økonomiudvalgsmødet at overbevise Venstre om at droppe deres forslag og i stedet se på det samlede behov. Men det er netop det DF og K ønsker: At få undersøgt behovet for plejecenterpladser i de kommende år i en helhed. Skulle det så vise sig, at der fortsat er behov for Dalbogård, ser vi det meget gerne bevaret.


Ordet er ditMere Debat