Tip os log ind
Foto: Jakob Stigsen Andersen

Nu må aftalen med motocrossklubben bortfalde

20. maj 2019, 13.28

MOTOCROSSBANE Vi har adskillige gange tidligere iagttaget, hvordan Bjerringbro Motocrossklub med varierende grader af succes, har forsøgt at skabe deres egen alternative sandhed. Allerede da projektet blev præsenteret og modtaget med skepsis og direkte modstand på et informationsmøde i Bjerring Forsamlingshus, blev det gengivet i aviser og omtalt af klubben som en succes, der blev budt velkommen af naboerne!

Om støjen fra den planlagte bane hedder det, at den ikke vil overstige lyden af en vaskemaskine!

Nu hedder det så, at man har opfyldt alle betingelser for den betingede købsaftale, Bjerringbro Motocrossklub har indgået med Viborg Kommune, selvom man ikke engang er i nærheden af at have opfyldt halvdelen.

Det fremgår klart og tydeligt af aftalen, at alle formalia skal være i orden inden 17. maj 2019. Så er det selvsagt ikke nok at aflevere en støjrapport, der oven i købet ikke er fyldestgørende, inden fristens udløb. Der mangler VVM-undersøgelser, der mangler høringer, der mangler byggetilladelser osv. osv.

Formanden beklager sig over, at han og hans hjælper har brugt rigtig meget tid på at sætte klubhuset i stand.

Det giver kun yderligere grund til undren. Det er ikke længe siden ejeren af grunden og huset bedyrede overfor forvaltningen, at der ikke var tale om et klubhus, men derimod et ganske almindeligt beboelseshus. Ellers ville man have været nødt til at indhente en del tilladelser, som man ikke havde.

Nu synes man så, at denne indsats skal belønnes med Erhvervs- og Økonomiudvalgets velsignelse. Hvis vi alle er lige for loven, så bør samme udvalg, byrådet og alle øvrige ansvarlige kunne indse, at da betingelserne ikke er opfyldt efter 2 år, bortfalder aftalen.

Det kan ikke være rigtigt, at alle regler og aftaler skal bøjes og fortolkes fordi 6 lokale kørere vil have en bane et sted, de ikke er velkomne. I så fald mister lokalpolitikerne da enhver troværdighed og de skaber samtidigt en farlig præcedens.


Ordet er ditMere Debat