Tip os log ind

Nærværende ambassadør på tinge

01. juni 2019, 08.00

LOKAL Jeg har med stolthed repræsenteret Midtjylland i Folketinget siden 2005. Mit virke i Folketinget er baseret på fødsel og opvækst samt bopæl i Silkeborg Kommune stort set hele mit liv. Og 12 års virke som medlem af kommunalbestyrelsen her i kommunen - i den tidligere Kjellerup Kommune. Jeg har i de seneste 14 år bestræbt mig på at være en nærværende og engageret folketingsmand, som man altid kan få fat i, når problemer eller gode forslag skal håndteres landspolitisk. Ingen borgmester, borger eller virksomhed går forgæves til mig med en sag - uanset partifarve. Det betragter jeg som en kerneopgave for et lokalt folketingsmedlem - at være en nærværende ambassadør på tinge.

Jeg er også stolt over at have et vidt forgrenet netværk i foreningslivet og erhvervslivet her i området, herunder som ambassadør for SIF. Hvis vælgerne giver mig opbakning til at fortsætte mit arbejde på Christiansborg, vil jeg til gengæld garantere uformindsket engagement og indsats til gavn for Midtjylland. Herunder med hensyn til forbedring af infrastrukturen - Hærvejsmotorvejen, opgradering af Rute 26 mod Aarhus, viadukt ved jernbanen, støjdæmpning ved Buskelund og opgradering af Ans Bro over Tange Sø. Desuden skal der kæmpes for at skaffe endnu flere uddannelser til Silkeborg, ligesom vi bør samle kræfterne om at få etableret et slagkraftigt og internationalt outdoor videns- og uddannelsescenter i Silkeborg.

Ved næste runde af udflytning af statslige jobs til provinsen er det oplagt, at flere myndigheder og kapaciteter med ansvar for miljø og natur placeres i Silkeborg. Den kollektive transport i form af relevante busruter skal fremtidssikres - her er plads til forbedring. Silkeborgs velfungerende sygehus skal ikke alene bevares - det skal udbygges med yderligere aktivitet i årene frem. Og der skal bygges en ny politistation i Silkeborg. Vi skal sikre, at alle vognene kommer med på »det danske tog«, så de stærke lokomotiver i øst ikke bare tordner ud af skinnerne hele alene. Jeg er klar til at tage en ny tørn som slagkraftig ambassadør for Midtjylland!


Ordet er ditMere Debat