Tip os log ind

Nordskovvej - omsider

17. august 2018, 13.07

TRAFIKPRES Nordskovvejen er nødvendig, og har været det i mindst 20 år. Nu ser det endelig ud til, at den bliver en realitet! Dejligt, der er politikere, der tør holde fast, selvom de bliver mødt med alskens forsøg på benspænd og mere eller mindre saglige snæversynede argumenter.

Jeg kan ikke se logikken i, at lede gennemgående trafik ned gennem centrum, når den let og elegant kan ledes uden om.

Der er jo ikke tale om en »vej gennem skoven«, det er blot en forlægning af vejen. Den går nu tværs gennem et boligkvarter, over en rekreativ oase (havnen), til et overbelastet kryds, i fremtiden smyger den sig langs kanten af beboelsen, og ikke gennem skoven, den flytter trafikken væk fra centrum og direkte hen, hvor den skal.

Nordskovvej afskærer ikke adgangen til skoven, der bliver flere over- og underførsler som giver let adgang.

Nordskovvej skaber et roligt boligkvarter, en sikker skolevej, flytter trafikken væk fra centrum og giver en sammenhængende trafikal infrastruktur.

Nordskovvej vil blive elsket, når først den er der.

Hvem vil for eksempel i dag undvære Søndre Ringvej, som går lige forbi en af Danmarks reneste badesøer og tværs gennem Kopskov? Eller, hvor den går tværs gennem Odden og en dæmning + Kærgårdsbroen ude i den smukke Silkeborg Langsø?

Tænk hvordan det ville lyde, hvis det var i dag, den blev foreslået!


Ordet er ditMere Debat
Dagbog fra SIF-træningslejr:

Hatten af for de unge, Viggo og Shelley