Tip os log ind
  • 1/: Nordskoven udvides med de arealer, der er markeret med blåt. Hermed bliver der en langt bedre sammenhæng i Naturstyrelsens arealer. Nordskoven mod vest og Bjørnholt, hvis jord ligger på begge sider af Borgdalsvej, har hidtil været adskilt af marker og andre private områder. Kort: Naturstyrelsen Søhøjlandet
  • 1/: Der er lang vej endnu, inden alle planer for de nyerhvervede områder er realiseret. Men Naturstyrelsen er godt i gang. Her står Ole Juul Andersen fra Naturstyrelsen Søhøjlandet i et område, hvor der er blevet fældet og tyndet, så der bliver store lysåbne arealer, der med tiden vil udvikle sig til egentlig overdrev med et meget spændende dyreliv.
  • 1/: Tre store fritstående træer fortæller, at her lå der indtil for få år siden en gård med tilhørende have - blodbøgen og den ægte kastanje er livskraftige, valnødden lidt træt.
  • 1/: Lige nord for Sindbjerg og Stoubjerg er et flot kuperet område, der hidtil har været dækket af tæt, mørk granskov, blevet fritlagt, og det skal fortsat holdes åbent.
  • 1/: Det hævdes jo somme tider, at man ikke kan se skoven for bare træer. I de nye dele af Nordskoven vil åbne områder netop være med til at fremhæve skoven.
  • 1/: På Bjørnholts arealer ved Borgdalsvej er der en række små, gamle grusgrave. Her var tidligere åbne skrænter med en god bestand af firben, græshopper og særlige edderkopper. Men områderne var med tiden groet til. Nu er der fældet, primært de mange selvsåede nåletræer. Når kvaset er visnet og rådnet væk, bliver der igen nogle lidt rå, men naturmæssigt værdifulde, åbne skrænter.
  • 1/: Motorvejen gennemskærer Nordskoven. Fotoet her er taget ved den store faunapassage lidt vest for Hårup, der giver dyrene mulighed for frit at passere mellem de to dele af skoven. Lidt længere mod vest er der passagemulighed, hvor motorvejen er hævet op på den lange landskabsbro.

Nordskoven bliver større i disse år

Skoven måtte afgive en del hektar jord til motorvejen, men den har fået tillagt endnu større, nye arealer. Netto vokser skoven med op mod 60 hektar, og det er områder med muligheder for meget spændende natur
23. juni 2018, 14.12

SILKEBORG - Motorvejen var hård ved Silkeborg Nordskov, der blev skåret igennem af vejen. Som skovmand er det derfor rigtig dejligt at være med til den del, vi ...

30 dages abonnement GRATIS - så kan du læse alt online indhold, læse e-avisen og få adgang til det elektroniske arkiv.

ja tak, lad mig prøve!

Allerede abonnent? Log ind
Mere Silkeborg