Tip os log ind

Nej, land og by er ikke modsætninger

27. november 2017, 12.35

Overrepræsentation Enhedslistens fortolkning af valgresultatet i Viborg Kommune og det kommende byråds formåen, har de jo lov at have. Men jeg vil tillade mig at have et helt andet syn end deres i beskrivelsen af, at det er et problem, at »landdistrikterne« nu er overrepræsenteret i forhold til Viborg by.«

Vi får det byråd, der efter de demokratiske spilleregler er det bedste for Viborg Kommune. Vi har valgt 31 politikere til at varetage ledelsen af hele Viborg Kommune, og de er pr definition de bedste. De er valgt ud fra hver deres kompetencer, holdninger og værdisæt, og ikke ud fra hvilken adresse de har. Heldigvis, for det er jo mange år siden vi gik bort fra sognerådene. Dermed vil jeg også tillade mig at afvise, at det er et problem, at et flertal af byrådspolitikerne har adresse i oplandet. Det er vel heller ikke unaturligt, når nu 58% af kommunens indbyggere også bor der.

I det forgangne byråd var dette også tilfældet, men i oplandet var vi mange der syntes, at opmærksomheden og beslutningerne i for stor grad gik Viborg bys vej, og det i mange år. I Viborg Kommune var der, set over 8 år, tydelig tilbagegang i befolkningstallet uden for hovedbyen, hvor der i nabokommunerne Randers og Silkeborg var vækst. Det var baggrunden for stiftelsen af græsrodsbevægelsen Viborg Landsbysammenslutning i efteråret 2015. At det bredt oplevedes som et reelt problem kunne ses på den massive opbakning med mere end 100 fremmødte til stiftelsen, og det var da heller ikke for sjov, at så mange borgere af vidt forskellig politisk observans investerede - og investerer så mange arbejdstimer i projektet.

Nu to år senere glæder vi os over, at problemstillingerne er blevet italesat så meget, at det kommende byråd etablerer et Landdistriktsudvalg. Det er efter Viborg Landsbysammenslutnings opfattelse en afgørende forudsætning i bestræbelserne på at holde fokus på hele kommunen. Land og by er ikke modsætninger, men hinandens forudsætninger. By og land har mange indbyggede forskelligheder, og derfor skal de også behandles forskelligt. Lad os begynde med at italesætte oplandet, også i positive vendinger for der er mange ressourcer og muligheder at bringe i spil. Det man taler om får man mere af, og det er næsten gratis.

I Viborg Landsbysammenslutning har vi store forventninger til samarbejdet med det nye Landdistriktsudvalg, og vi vil gøre det der skal til for at være den seriøse sparringspartner, der kan være med til at gøre en forskel. Det ser også ud til, at vi fra begyndelsen skal arbejde hårdt på at undgå en »dem og vi«-situation sådan som den af og til popper op i medierne.

Skulle Liz Dueholm, Enhedslisten, efter dette indlæg stadig være overbevist om det skadelige i, at et flertal af politikerne bor i oplandet, så kan hun jo glæde sig over, at borgmesteren trods alt bor i Viborg by ...


Ordet er dit