Tip os log ind

Én procents besparelser kan blive tuen der vælter læsset

27. august 2018, 13.21

Budgetlægning Politikerne skal have vedtaget et nyt budget, og endnu en gang skal der på de forskellige driftsområder spares én procent, denne gang dog ikke på børneområdet. Siden 2010 har politikerne hvert år kørt en tur med grønthøsteren og skåret én procent overalt.

År efter år har vi advaret mod konsekvenserne, og nu må vi sige det højt og klart til politikerne: Den går ikke mere. Nu må det stoppe. I kan endnu nå at køre grønthøsteren i garagen og droppe årets besparelser på én procent.

I forretningsudvalget i LO Silkeborg-Favrskov er vi meget bekymret for, hvad det vil betyde for vore kommunalt ansatte medlemmer, hvis disse årlige besparelser får lov til at fortsætte. Velfærdsvognen humper af sted, og dette års besparelser kan for mange være den tue, der får vognens læs til at vælte. Og hvem skal så samle op? Hvem skal samle de medarbejdere op, der går ned med flaget og betaler med helbredet, fordi de er under konstant pres på arbejdet.

Vi har aldrig nogensinde før på blandt andet ældreområdet haft så mange kommunalt ansatte, der kommer til os og siger, at nu kan de simpelthen ikke mere, de kan ikke få det til at hænge sammen. Også områder som rengøring og kontor er hårdt ramt. Grønthøsteren har år efter år skåret, og der er ikke mere at skære efter. Fastholder politikerne at spare én procent endnu engang, vil det igen presse arbejdsmiljøet og trivslen, og det vil blive endnu et krav om at løbe stærkere. Derfor må vi nu sige: Godt, hvis I vælger at spare, må I pege præcis på, hvilke opgaver, der ikke mere skal løses. Vi ved godt, at borgerne dermed kommer til at opleve dårligere kommunal service, men det gør de allerede.

Én procent lyder måske ikke af meget, men det er meget, når øvelsen gentages år efter år. Og så hjælper det ikke, at man kalder det for »én procents effektivisering« i stedet for »én procents besparelser«. Det er nemlig ikke muligt at effektivisere mere.

Tror politikerne, at det hjælper på kommunens image som arbejdsplads, at der konstant skæres? Vi oplever i forvejen rekrutteringsproblemer til flere kommunale områder, og de vil ikke blive mindre, hvis der igen-igen skal spares med de følger for trivsel og arbejdsmiljø, det vil få. Og hvis der ikke kan rekrutteres kvalificeret arbejdskraft, vil konsekvensen bliver en udhuling af den kommunale velfærd fremover, hvor behovet for mere arbejdskraft stiger på grund af flere ældre, stigende børnetal, flere borgere osv.

Politikerne vil finde penge til børneområdet ved at løfte indbyggertallet og dermed skattegrundlaget, satse på øget sundhed med de besparelser, det indebærer, og få flere i aktiv beskæftigelse. Det er positive elementer, men resultatet viser sig ikke fra dag et. Derfor er det under alle omstændigheder nødvendigt at tænke i nye baner.

Vi er kun glade for, at børneområdet får et løft, men det løses ikke ved at lade de øvrige driftsområder betale prisen, for det er der ikke plads og rum til. Politikerne må kræve mere vide og realistiske rammer fra regering og folketing, for pengene er i samfundet, erhvervslivet har gode tider, og det må være muligt at skære samfundskagen på en ny måde.

Det er byrådets ansvar at få et budget til at hænge sammen, men det er også fagbevægelsens ansvar at forsvare de kommunalansattes arbejdsforhold. Derfor hejser vi nu stopsignalet for grønthøsteren og siger: Drop én-procent-besparelserne!


Ordet er ditMere Debat
Midtjyske Meninger

Skærmtid