Tip os log ind

Museum Jorn ligger fint

29. januar 2019, 13.33

MUSEUM Silkeborg byråd har bedt en håndfuld arkitektfirmaer mv. om at komme med visioner for at forny søfronten fra Christian 8.s Vej til Hostrupsgade, og det er der kommet flere interessante ideer ud af. Det er en spændende ide at flytte Søvej, så den fremover kommer til at gå - delvist nedgravet forbi Rådhuset- fra rundkørslen ved Rådhusgade til Christian 8.s Vej og samtidig fredeliggøre hele søfronten foran Rådhuset. I samme forbindelse har man peget på, at et evt. fremtidigt nyt kunstmuseum både kunne ligge øst og vest for Rådhuset.

Men kunne også benytte lejligheden, hvor der skal nytænkes, til at spørge sig selv, om der overhovedet skal bygges et nyt kunstmuseum ved Silkeborg Langsø. Jeg har godt set, at et par spøgefulde skribenter har foreslået, at et sådant museum ville ligge meget bedre på Odden. Lad mig skyde det ned med det samme. Odden er ejet af staten og kommunen kan altså ikke disponere over stedet. Og Odden er et grønt område uden adgang for biler. Så man kan altså ikke bare plastre stedet til med P-pladser. Jo før, man skrotter den slags ideer, jo bedre!

Jeg stiller mig i det hele taget tvivlende overfor ønsket om et nyt kunstmuseum i Silkeborg til angiveligt 400-500 millioner. Det er ikke mere udstillingsplads, kunsten og kulturen har brug for i disse år. Der er massive årlige besparelser på de statslige kulturbudgetter, hvilket kan ses og høres i kulturlivet. Det gør sig også gældende med de kommunale kulturkroner. Så det, kunsten og kulturen har brug for, er flere penge til den daglige drift og til at lave attraktive udstillinger. Der er ikke meget ide i at lave et nyt museum med en hel masse ambitioner, hvis man ikke har penge til at putte noget i rammerne.

Jeg mener, at Museum Jorn ligger fint, hvor det ligger. Som en integreret del af et stort grønt område på kanten af Indelukket. Skulle behjertede mennesker alligevel arbejde for en tilbygning til museet, så er der i hvert fald gode muligheder for at udvide det ned i Indelukket.

Gennem årene har man ind i mellem sagt, at besøgende har svært ved at finde Museum Jorn. Argumentet er svært at tage alvorligt, når langt over 100.000 årligt har kunnet finde Aqua, som jo ligger længere »ude i skoven«. Jeg tror, man nemt kan finde Museum Jorn, hvis der er interessante udstillinger at besøge. Det har de seneste års store succeser jo tydeligt vist.

Så min konklusion er, at jo før man opgiver de luftige planer om et nyt kunstmuseum ved Silkeborg Langsø, jo bedre. Og så kan man i stedet tage hul på visioner for at forbedre det nuværende Museum Jorn.


Ordet er dit