Tip os log ind

Motorvejsstøjen skal begrænses

10. oktober 2018, 12.25

STØJ Vi er mange, som er glade for de muligheder, Silkeborgmotorvejen giver os i hverdagen. Hurtigt frem og tilbage til Aarhus og Herning. Men motorvejen er ikke helt færdig, før vi får løst problemet med den ekstreme støjbelastning af borgerne i boligområderne langs motorvejen.

Her to år efter indvielsen er det klart for mange familier langs motorvejen, at Vejdirektoratets prognoser fuldstændig har fejlvurderet støjbelastningen. Mange familier er nu stavnsbundet i et regulært støjhelvede. Kommer de hjem fra arbejde en sommerdag og vil nyde nærværende avis på terrassen, så er det ikke fuglefløjt, de kan høre i Danmarks dejligste og naturgrønne by. Nej, så er det støj på et sundhedsskadeligt niveau.

Vi skal have løst støjproblemet langs Silkeborgmotorvejen. Efter at Silkeborg Kommune er endt i et udsigtsløst juridisk slagsmål med Vejdirektoratet og efter Vejdirektoratet har afvist en mindelig løsning ved at slå halv skade sammen med Silkeborg Kommune, så må vi appellere til de af mine kolleger, som ser frem til at beslutte det næste store og dyre motorvejsprojekt.

Se nu at få rettet op på den store fejl, Vejdirektoratet har forårsaget, før I bruger pengene på noget andet. Udvis nu en fælles ansvarlighed, og anvend de millioner der skal til for at reducere støjen. Der var et mil- liard beløb til overs efter anlæggelsen af Silkeborgmotorvejen. Brug nu de relativt få millioner det koster at lave de sidste støjdæmpende foranstaltninger, som kan tage toppen af støjen og skabe en mere tålelig hverdag, for de familier, som har fået pløjet motorvejen forbi for- og baghave.

Når det forhåbentligt er løst, så skal der findes en løsning på den ekstreme belastning, som motorvejen har fået for lokaltrafikken og borgere langs de veje der fører hen til tilslutningsanlæggene. Her tænker jeg naturligvis på Hovedvej 52, hvor trafikken fra Ulvedalsvej ved Kjellerup ned gennem Skægkær og Resdal er lammende massiv.

For mig at se, ligger det lige for at løse dette problem ved at forbinde Viborg til motorvejsnettet, når Hærvejsmotorvejen forhåbentligt skal anlægges nord-syd. Her er det i Silkeborg Kommunes interesse at få den nye motorvej til at krydse Silkeborg-Herningmotorvejen et godt stykke vest for Funder, så borgerne ikke får yderligere støjkilder at slås med. Så får vi flyttet trafikken fra hovedvejen over på en ny motorvej. Det vil give mere trafik fra vest til øst på Silkeborgmotorvejen, så det skal man selvfølgelig tage højde for, når der skal prioriteres penge og gennemføre støjreduktioner på Silkeborgmotorvejen her og nu.


Ordet er ditMere Debat