Tip os log ind

Motorvejslåget - hvad skete der med borgerinddragelsen?

15. maj 2019, 12.50

SKATERBANE I 2016 åbnede Silkeborg-motorvejen. Staten ofrede mange millioner på at mindske motorvejsstøjen for Ege Allé- og Gødvad Bakke-områderne ved at lægge låg på 300 m af strækningen.

Hvad skulle dette »låg« bruges til? Inden åbningen af motorvejen fik kommunen nedsat en arbejdsgruppe, der skulle undersøge overdækningens fremtidige formål.

Her blev borgere inddraget. Vi naboer blev indkaldt til møder for at komme med forslag. Mit eget forslag indeholdt forskellige åbne rum til udfoldelse for forskellige aldersklasser, hvilket blev meget velvilligt modta- get.

Og nu kan vi så sige: Hvad er der sket? I spørger os, vi svarer, og så hører vi ingenting. Absolut ingenting. Hvad er grunden til denne holdningsændring? Hvorfor snakker I ikke med os?

27. juni 2018 stod det at læse i Midtjyllands Avis, at der skulle komme en skaterbane i stor stil.

Nu er byggeriet af skaterbanen gået i gang på de 6000 kvm. Hvad så, når det er færdigbygget? Skal vi så ikke længere kunne være i vore haver for afspilning af musik? Måske endda høj musik. Måske endda fra skrattende højtalere? Kommer der tydelige regler desangående?

Ja, vil I beskytte det lydrum, der tilhører os alle, eller skal statens millioner på støjbekæmpelse have været forgæves?

Har I tænkt jer at sørge for toiletforhold, eller skal tennisbanerne og haverne stå for skud?

Har I tænkt jer at sørge for en overdækning så stor, at skatere og tilskuere kan søge læ for byger og torden? Kommer der bænke til tilskuere?

Hvad med renhold?

Nis Boesdal skriver i en kronik i Politiken 4. juli 2018 bl.a.: »... En skaterbane er en fin legeplads for drenge i en bestemt alder, men piger er sjældne på de pladser, kvinder undgår dem og pensionister er nærmest ikke eksisterende .«

Ud fra et ligestillingsprincip kunne I sørge for, at de resterende 3000 kvm kunne gøres attraktive for alle os andre? Et slags byrum med trapper, bænke og blomster? Boesdal siger: .»... Og bænke må gerne have noget i ryggen, så man ikke føler sig udstillet fra alle fire verdenshjørner. - Måske er det derfor trapper er så populære blandt især piger og kvinder? ... Trapper er enestående. Trapper giver læ, og hvis der er sol, vokser byrummet frem ...«

Vi selv og mange andre har brugt »låget« i den tid, det har stået nøgent. Børn, der lige har lært at cykle, har kunnet fræse de 300 m uden at frygte for sammenstød, rulleskøjtebørn, skatere. Vi selv har næsten dagligt spadseret over »Låget« mod vest hen til trappen, vi kalder »Den Danske Trappe«, vi bruger til trappegang, inden turen går bag om sportsbanerne forbi højskolen ned til Langsø.

Lad nu »Låget« blive til en god oplevelse for os alle.


Ordet er ditMere Debat