Tip os log ind

Mon Christensen er politisk tonedøv?

22. september 2018, 08.53

Tange Sø Den 13. september belærer Niels Toft Christensen (NTC) mig om, at det aldrig bliver en kommunal opgave at betale for et fysisk indgreb ved Tangeværket.

Ak ja, vi får (måske) se?

Men umiddelbart har NTC da ret i, at det er staten/EU, der betaler for de indsatser i vandløb, som besluttes i henhold til vandområdeplanerne uagtet Vanløbslovens § 37 byder kommunerne at betale. I tredje vandplanperiode 2021-27 lægger Miljøstyrelsen op til, at man skal forholde sig til Tangeværkssagen.

Den blev jo udskudt. Men i styrelsen sidder man og venter på, at fire Gudenåkommuner bliver enige om en løsning. De har forsøgt, men kunne ikke. Silkeborg sagde blankt nej. Det var et borgmestermøde, man holdt om sagen, så det var altså Steen Vindum, der sagde nej. Hvilken rolle, Jarl Gorridsen har spillet, kan NTC fantasere om lige så længe, han lyster.

Hvis man ikke desto mindre leger med tanken om, at de fire kommuner anbefaler Rambøll-rapportens Model E eller A, så taler vi om en totaludgift på ca. 0,5 mia. kr. Naturstyrelsen har 90 mio. at gøre godt med årligt til vandløbsrestaureringer i anden vandplanperiode. Hvis man skal gennemføre Model E eller A i tredje vandplanperiode uden at hæve bevillingen betragteligt, så er der ikke mange penge tilbage til andre projekter.

Så sagen vil formentlig kræve en ekstrabevilling, og dermed vil der alene af den grund på ny gå politik i sagen.

Tangeværket har været, er og forbliver en brandvarm politisk kartoffel, som NTC ikke blot kan antage vil stryge lydefrit igennem systemet, som om det var en mindre spærring ved en vandmølle. Hvis han tror det, er han politisk tonedøv.

Hidtil har der ikke kunnet skaffes et politisk flertal for at tage al vandet fra Tangeværket imod de ønsker, det store flertal blandt lokalbefolkningen nærer. Derfor er sagen blevet udskudt fire gange. Og det kan sagtens ske en femte gang. For absolut intet tyder på, at de fire kommuner kan enes om et fælles projekt.

Men man kan håbe på, at Viborg og Silkeborg kommuner enes om en løsning med det korte, slyngede omløb, det såkaldte Tangestryg. Det kan de formentlig, hvis Vandrammedirektivets krav kan honoreres i tilstrækkelig grad. Ellers via en dispensation i henhold til Vandløbslovens §37 begrundet med, at Tangeværket er fredet og kulturarv.


Ordet er ditMere Debat