Tip os log ind

Mere fokus på udvikling i Them og Bryrup

17. november 2018, 08.06

UDVIKLING Som et af de væsentlige bycentre i Silkeborg Kommune skal Thems udvikling have mere fokus. Der skal skabes muligheder for nye boliger i Bryrup og Gjessø og i øvrigt konstruktivt drøftes andre lokale ønsker.

Fra socialdemokratisk side har vi lyttet til signalerne fra de to borgermøder i Medborgerhuset Toftebjerg i den seneste måneds tid, og vi har også nogle bud på, hvad der helt konkret kan sigtes efter, når Silkeborg Byråd i den kommende planstrategi ser ud i fremtiden.

På borgermøder blev der udtrykt en stærk fornyet tro på, at fortællingen om den sydlige del af kommunen kan skabe en ny drivkraft, hvor særligt de fantastiske naturområder kan spille sammen med stærke bysamfund. Det skal - og kan - understøttes i lokalområdet og fra politisk side - derfor er det vigtigt med konkrete idéer og tiltag.

Vi har et par indledende bud:

Them bymidte bør styrkes med en gennemtænkt planlægning med almene lejeboliger i eventuel sammenhæng med private boliger. Det kan give mere liv og skabe en helhed i det vigtige bycenterområde og dermed også være med til at styrke og udvikle handelslivet.

Den næste længere strækning med cykelsti bør være mellem Bryrup og Them. Et forløb langs Tømmerbyvej vil være ganske kompliceret, så alternativet kunne være at gøre den nuværende natursti bredere og belyse den på en facon, så det er indpasset i den fine natur på strækningen. Cykelstien vil kræve en løsning mellem Bryrup og Vrads Station, men mon ikke at det kan løses på en eller anden spændende og kreativ måde.

Og for god ordens skyld skal det nævnes, at vi har været i dialog med Silkeborg Kommunes ejendomsafdeling om bedre eksponering af bl.a. byggegrunde i Them - en problematik som med rette blev berørt på det seneste borgermøde. Det skulle der meget gerne snart blive gjort noget ved.


Ordet er ditMere Debat