Tip os log ind

Løser spildevandsproblem for hospital

Effektivt renseanlæg fra Grundfos er banebrydende
16. august 2016, 17.15

bjerringbro Med hjælp fra et Grundfos Bio Booster-renseanlæg viser Herlev Hospital som det første herhjemme, at det i praksis er muligt at rense spildevand effektivt, inden det forlader hospitalets område.

En rapport fra DHI dokumenter, at alle kritiske stoffer kan fjernes fra spildevandet, så de ikke skader vand, planter, dyr og mennesker i det omgivende miljø - ovenikøbet til en pris, der er lavere end den, hospitalet ellers skulle betale.

- Hospitalets renseanlæg er i stand til at rense spildevandet så effektivt for bakterier, lægemidler og hormonforstyrrende stoffer, at risikoen for vandmiljø, dyr og mennesker forsvinder, forklarer chefplanlægger Ulf Nielsen, DHI, der har været projektleder på udarbejdelsen af rapporten.

Det problem, som Herlev Hospital og Grundfos nu har løst, er, at medicinrester og resistente bakterier fra patienternes afføring og urin via spildevandet havner i vandmiljøet, fordi de ikke kan fjernes i kommunale renseanlæg, eller fordi kloakkerne løber over som følge af oversvømmelser efter kraftige regnfald.

Rapporten fra DHI konkluderer ikke blot, at Herlev Hospital og Grundfos kan forvandle et problem til en ressource ved at rense spildevandet så grundigt, at det eksempelvis kan gøre nytte i hospitalets køleanlæg. Den dokumenterer også, at hospitalet samtidig kan spare penge, fordi den decentrale rensning koster mindre end rensning på det kommunale renseanlæg.

Segmentdirektør Jakob Søholm fra Grundfos Bio Booster betragter resultaterne fra Herlev som et regulært gennembrud for decentral rensning af spildevand fra hospitaler.

- Landet over har kommunerne ventet på, at der blev fundet en løsning, som viser, hvordan og hvor godt hospitalernes spildevand kunne renses, så de kunne formulere præcise udledningskrav til hospitalerne. Nu er det dokumenteret, at løsningen findes, og dermed kan kommunerne stille krav, som det vil være praktisk muligt for alle at opfylde, siger Jakob Søholm. ks


Ordet er dit