Tip os log ind

Lokalplan sætter Sejs-Svejbæk under pres

29. september 2018, 07.25

BYUDVIKLING Den nye lokalplan for Sejs-Svejbæk har været i høring. Sejs-Svejbæk Lokalråd har i den forbindelse afgivet et høringssvar, hvori vi udtrykker vores bekymring for byudviklingen i Sejs-Svejbæk, der er lagt op til med lokalplansforslaget.

Lokalplanen, som har været i høring, indeholder 131 nye boliger og dækker ca. 20 % af det samlede areal, der skal bebygges og udvikles i Sejs-Svejbæk i løbet af de kommende år.

I Kommuneplan 17-28, er der ganske vist kun skitseret 200-300 nye boliger inden for hele området, som skal udvikles i Sejs-Svejbæk. Med det aktuelle lokalplanforslag, som sætter kursen for, hvordan udviklingen bliver i den øvrige del af området, ender man dermed med 600-700 nye boliger i Sejs-Svejbæk inden for få år. Med ca. 3 beboere pr. hus, svarer dette til en befolkningsforøgelse i Sejs-Svejbæk på omkring 2.000 nye borgere. Med en nuværende befolkning i Sejs-Svejbæk på ca. 4.200, har vi altså udsigt til en forøgelse af befolkningstallet til flere end 6.000 borgere i løbet af få år.

I forhold til skole, daginstitutioner, trafik, og natur vil dette selvsagt sætte lokalsamfundet under yderligere pres.

Allerede i dag er der store trafikale udfordringer i byen, ikke mindst i krydset ved skolen om morgenen.

I den kommunale planlægning er der heller ikke taget højde for, at befolkningstilvæksten vil kræve en omfattende skoleudvidelse i løbet af få år. Desuden vil etablering af et stort antal 8,5 m høje rækkehuse, ødelægge det visuelle indtryk, man møder ved indgangen til Sejs-Svejbæk, når man passerer Sindbjerg-Stoubjerg området.

Derfor mener Lokalrådet, at man i langt højere grad bør følge kommunens egen strukturplan for Sejs-Svejbæk. Dette indebærer: 1. Færre boliger, 2. Flere grønne områder (grønne kiler), 3. Lavere byggeri og kun i ét plan. Samt 4. Etablering af den nye forbindelsesvej så diskret som mulig.

Det er ikke kun Lokalrådet som er kritisk over for lokalplanforslaget. I forbindelse med høringen blev der afgivet knap 80 høringssvar, som alle er kritiske over for det konkrete forslag, der ligger på bordet. Der udtrykkes bekymring på de samme punkter som nævnt ovenfor - altså: Antallet af planlagte boliger, skole, veje og trafik samt højde på byggeriet. Stort set ingen er imod byudvikling i Sejs-Svejbæk.

Konklusionen er altså, at man generelt gerne vil have byudvikling i Sejs-Svejbæk. Samtidig lægger vi stor vægt på, at udviklingen sker med respekt og omtanke for lokalområdets landskabs- og naturværdier samt ikke mindst - den nuværende befolkning.


Ordet er ditMere Debat