Tip os log ind

Landbrugets mål er sikker produktion og mere plads til natur

12. februar 2018, 13.21

Af Frede Lundgaard

Formand for Landboforeningen Midtjylland

Naturarealer Jeg har med interesse læst biolog og naturhistoriker Lars Brøndums debatindlæg »Den danske natur drukner IKKE« i Midtjyllandsavis den 7. februar 2018, og det falder mig ind, at bekymring og mistro måske kan fejes væk via en dialog med os landmænd.

Vi går nemlig gerne ind på præmissen om, at biodiversiteten bedst sikres ved at skabe større sammenhængende levesteder og naturlige dynamikker, og vi går helhjertede ind for disponering af arealer til natur.

Netop derfor opfordrer vi, i de Midt- og Østjyske landbrugsorganisationer, også politikerne i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg og herunder de tre venstreministre til at drage en ny jordfordeling ind i processen omkring revisionen af Vand-løbsloven, som skal i gang her i foråret.

Det er en oplagt mulighed at trække de mest vandlidende enge - og lavbunds arealer ud af drift og lave naturgenopretning her.

Kan vi samtidig få det kombineret med en ny jordfordeling således, at disse pletvise naturområder hos forskellige landmænd, via jordfordelinger, bliver lagt sammen og hermed bliver til større områder vil det være til gavn for naturen og hermed biodiversiteten.

Til gengæld ønsker vi naturligvis, at de lidt højere liggende og mere tørre arealer forbliver i landbrugsdriften. Vi har immervæk et professionelt erhverv at drive på linje med alle andre produktionsvirksomheder i dette land.

Vi anser ikke arbejdet med klimaforandringer, flere vandlidende arealer, sikring af landbrugsarealer og udlægning af naturområder, som en slagmark mellem organisationer og interessegrupper.

Vi ser det som ligeværdige, parallelle problemstillinger, der kan løses og skal løses - og løsningerne bliver langt mere enkelt, hvis politikerne i stat og kommuner er medinddraget.


Ordet er ditMere Debat