Tip os log ind

Laksen, Gudenåen og Tange Sø-foreningen

03. juni 2017, 08.05

KOMPROMIS At se laksen springe i Gudenåen på strækningen fra Tange til Silkeborg er et stort ønske for såvel lystfiskerne som naturinteresserede i almindelig. Det må også være et ønske hos turistbranchen, og sagen kan så føjes til den række af forslag til fremme af turismen, man i den seneste tid har kunnet læse om i Midtjyllands Avis. Der kan givetvis være mange turistpenge at hente i en lakse- og ørredførende Gudenå fra Tange til Silkeborg. Men her kolliderer det fromme ønske frontalt med interesserne hos Foreningen til Bevarelsen af Tange Sø.

Foreningens formål er nemlig ikke bare søens bevarelse, men også selve Tangeværkets bevarelse og vel og mærke et værk som ikke skal afgive vand overhovedet til nogen form for omløbsstryg eller udvidet laksetrappe, som i en eller anden form formodentlig bliver nødvendig, hvis laks og ørred skal forbi søen og videre op i Gudenåen. Dermed kommer Foreningens interesser til at stå i skarp modsætning til de interesser, som findes ovenfor søen og i Silkeborg, og den kommer også til at stå som det ene yderpunkt i de interesser, som har et kompromisløst forhold til problematikken omkring søens og værkets bevarelse. Det andet yderpunkt kan så være Danmarks Naturfredningsforening, som simpelthen ønsker Tange Sø helt fjernet, og åen bragt tilbage til tilstanden før 1920, da Tangeværket blev bygget og åen dæmmet op.

Sportsfiskerne ønsker af deres hjerte også søen fjernet og åen givet fri igen, men her er der forståelse for de lokale synspunkter i Tange, så herfra ønskes en kompromisløsning. En sådan må det også være muligt at finde et sted mellem de to radikale og stejle yderpunkter.

Det er derfor beskæmmende, at lokalpolitikerne i Silkeborg Byråd Jarl Gorridsen og Svend Thue Damgaard gennem deres meget aktive indsats i foreningen til søens bevarelse dermed også arbejder imod Silkeborgs interesser. Deres nu fremsatte forslag om et omløbsstryg til den lille Tange Å (MA 31. maj) kan meget let opfattes som en afledningsmanøvre fra problemstillingen med Gudenåen. Forslaget kan nok have lokal interesse, men er helt uinteressant set fra Silkeborgs synsvinkel.

I øvrigt omgås de to politikere noget letsindigt med sandheden, når de påstår, at der findes en laksestamme i Tange å. Man kan også blive betænkelig ved at den ene som formand for Silkeborgs planlægnings- og miljøudvalg aktivt modarbejder de interesser, der hersker oven for Tange Sø i den her sag.

Det må være muligt et eller andet sted mellem de hårdt optrukne yderpunkter hos Foreningen til Tange Søs Bevarelse på den ene side og Dansk Naturfredningsforenings holdning på den anden at finde en løsning, der bringer vandrefiskene forbi søen, som så selvfølgelig bevares.

Man kunne ønske, at der lokalt her i Silkeborgområdet blev dannet en forening, der - lige så ihærdigt som Tangeforeningen - ville arbejde for denne målsætning.


Ordet er dit