Tip os log ind
Kristian Hansen døde præcis en måned før sin 85 års fødselsdag.

Kristian var en fast del af Kjellerups liv

Kristian Hansen vidste meget om mange i Kjellerup, og han fulgte med i byens liv og levned lige til det sidste
05. september 2018, 12.00

familiens vegne har Bo Hansen indsendt følgende mindeord om deres far.

Vores far Kristian Hansen, måske også kendt som Kristian Højttaler, afgik ved døden fredag 24. august - nøjagtigt en måned før han kunne være blevet 85 år. Han faldt om på plejehjemmet og blev bragt til Viborg Sygehus, hvor han døde sidst på eftermiddagen.

Far og mor mødte hinanden for 65 år siden til bal i Egebjerg Forsamlingshus, byen nord for Horsens hvor far var født og opvokset sammen med sine fire søskende.

Han blev udlært som klejnsmed i Egebjerg Smedie i 1953, samme år hvor han 1. november skrev kontrakt med Flyvevåbnet som flymekaniker.

Far og mor blev gift i 1958, og efterfølgende fik mor fast stilling i Kjellerup som lærerinde, en stilling hun bestred i 37 år. Utallige er de elever, der i tidens løb har haft »Fru Hansen« i skolen. Som følge af mors ansættelse fik far fast arbejde i Karup, hvor han forblev, indtil hans kontrakt udløb den 30/9 93, kun en måned før han kunne have haft 40 års jubilæum. Der var ingen mulighed for forlængelse, hvilket gjorde ham lidt bitter, uden at han dog smækkede med døren, da han gik. Den blev lukket fast, og han satte stort set ikke sine ben derude siden.

Far og mor boede på Brogade 36 i Kjellerup. De fik tre børn, Bo i 1959, Lars i 1963 og Jette i 1969.

Far tog del i byen Kjellerups liv, han vidste meget om mange, og fulgte levende med i byens liv og levned lige til det sidste. Han sad i mange år i forskellige bestyrelser, og deltog i tidligere tiders revyer og Nisseløb.


Deres livs rejse

Da både han og mor var gået på pension, gik meget af deres tid med rejser, både de to sammen, men også med stor glæde sammen med børnebørnene, én ad gangen, det var til at styre. De var også sammen på deres livs rejse til Afrika i 1998. Her besøgte de en af mors seminarieveninder, Birte Kirk, i Zimbabwe, hvor de rejste rundt i landet i en ramponeret bus med far som chauffør.

Far og mor havde et rigt liv sammen, og nød at være i selskab med os børn, svigerbørn og børnebørn, men også gode naboer og venner tilbagte de gerne tid sammen med, ikke mindst i sommerhuset, som de byggede i 1973 på Lundø.

Det gjorde far meget ondt, at han og mor måtte skilles ad, da mors demens blev så fremskreden, at han ikke kunne passe hende længere. Mor fik for to et halvt år siden ophold på Karolinelundcentret i Gjern, og kort efter måtte far tage ophold på Sandgårdsparken, hvor han heldigvis blev glad for at være, og hvor der jo var så mange unge damer, der passede ham op og serverede kaffe.

Far og mor kunne i juli 2018 fejre deres diamantbryllup, og vi fejrede dagen med ham, da mor ikke kunne være med. Der var lykønskningsbrev fra dronningen, hvilket han var meget stolt af.

Selv om vi er kede af at have mistet ham, er vi glade for, at han ikke skulle døje med et langt og opslidende sygdomsforløb.

Far blev efter eget ønske begravet på Hørup Kirkegård og hviler ved siden af sit ældste barnebarn og sin svigermor.

Vi vil altid huske ham som en god og kærlig far, svigerfar og morfar/farfar.

Æret være hans minde.


Ordet er ditMere Navne