Tip os log ind

Kom nu ind i kampen, Søren Kristensen

21. juli 2018, 08.01

Børnepenge Kom nu ind i kampen for at sikre børn- og ungeområdet en forbedret økonomi og en fornuftig investering i fremtiden. Silkeborg har økonomien set i forhold til vore nabokommuner, men vi bruger ikke økonomien til at sikre en fornuftig udvikling på det område.

»Det bliver svært, og du er skeptisk;« som du udtaler. Hvem har sagt, det skulle blive let, for så havde du vel sikret en bedre økonomi for længe siden? Det er dit ansvarsområde, som vi forventer, du kæmper for. Hvem er uansvarlig økonomisk og ønsker os tilbage til 2010, hvor økonomien var i bund? Det er i hver fald ikke Radikale Venstre, som også husker krisen i 2010. Men du skal ikke tage fejl af, at vi prioriterer en forbedret økonomi på børn og unge området højest, og ret beset kan det vel ikke undre dig, at det er Radikale Venstres politik.

Så har der verseret en polemik om gennemsnit. Ja - det er da rigtigt, at det kan blive et noget diffust mål. Hvad nu hvis vore nabokommuner sænker udgiften pr elev med 4000 kr., og vi hæver vores udgift pr elev med 2000 kr., så kan vi meget let ramme et gennemsnit uden at tilføre væsentlige økonomiske midler.

Det er selvfølgelig ikke det konstitueringsaftalen dækker over. Vi vil tilføre flere midler, som skal bruges til kvalitetsudvikling. Vi skal have et område i topklasse, og det har borgmesteren så regnet ud vil svare til 80 mio., som skal nås over de kommende budgetår.

Så alt i alt Søren Kristensen, så er vi stort set et helt byråd med en Venstre borgmester, men minus S, som er i gang med at føre en socialdemokratisk/radikal politik, forbedring for de yngste og svageste grupper i daginstitutioner, en styrkelse af de basale færdigheder i skoleforløbet og en øget indsat for at få de udsatte grupper blandt de unge i uddannelse eller job, men desværre med et socialdemokrati, der hænger i håndbremsen. Jeg synes, det ser besynderligt ud, og jeg har meget svært ved at se, hvorfor et socialdemokrati ikke går all in for den sag.


Ordet er dit