Tip os log ind

Klimaforandringer kender ingen grænser

22. maj 2019, 12.18

KLIMAET Det vigtigste emne ved dette folketingsvalg er de klimaforandringer, vi står midt i, og som vore børn og børnebørn kommer til at mærke konsekvenserne af.

En diskussion af pensionsalder, skattetryk eller uddannelse giver ingen mening, hvis vi ikke handler nu i forhold til klimaforandringerne.

Der vil nemlig slet ikke være råd til at have et velfærdssystem, hvis vi ikke handler ambitiøst og langsigtet nu og her. Pengene vil i stedet skulle gå til at dæmme op for klimaflygtninge, for sikkerhedspolitisk uro rundt omkring i verden og for de konsekvenser, som klimaforandringer vil have her i landet fx for vore byer og for vores landbrug.

I det velfærdssystem, som vi alle så gerne vil bevare, er vi derfor nødt til at prioritere handling nu.

Det er ikke lykkedes den nuværende regering særligt godt: Landbruget er stadig årsag til en alt for stor udledning af kvælstof. Vores grundvand er truet. Der kører alt for mange benzin- og dieselbiler rundt på de danske veje.

Regeringen synes heller ikke at kende til, at klimaforandringer kender ingen grænser - hverken kommunegrænser eller landegrænser. Lad mig nævne et par eksempler:

Regionerne har gjort en kæmpe indsats for at fremme bæredygtighed og cirkulær økonomi i deres arbejde med erhvervsfremme. Og i projektet Coast to Coast Climate Challenge står Region Midtjylland i spidsen for et samarbejde mellem 31 partnere, der sammen arbejder på at få sikret de midtjyske værdier mod fx vandstigning. Med regeringens planer om at nedlægge regionerne overlades alt dette til 98 vidt forskellige kommuner, som ikke har den samme erfaring med eller incita- ment til at arbejde på tværs af kommunegrænser.

Op imod halvdelen af EU's medlemslande har i dag en eller anden form for afgift på flybilletter. Også her er den nuværende regering og deres kandidater ved Europaparlamentsvalget blinde for, at vi må og skal arbejde på tværs af landegrænser. At EU er en unik platform til at skabe løsninger, der virkelig batter.

For løsningerne ligger nemlig ligefor: Ren grøn strøm og varme. Et grønt og giftfrit landbrug. Mere vild og varieret natur. Elbiler på vejene.


Ordet er ditMere Debat