Tip os log ind

Klimaet - vor tids største udfordring

13. august 2018, 13.12

KLIMApolitik Vi har talt om det. Vi er advaret. Vi mærker det!

Klimaforandringerne er i fuld gang med at ændre vores hverdag. Mere tørke, mere monster regn og stærkere storme oplever vi. Det er rigtig skidt og derfor skal vi handle - både du og jeg, som borgere og vælgere. Som forældre og bedsteforældre, har vi et særligt ansvar, fordi det er de kommende generationer der kommer til at betale prisen - hvis ikke vi handler.

Spørgsmålet er blot: Hvordan?

For mig er svaret relativt klart, vi skal skære ned i vores forbrug, handle mere bæredygtigt og stille krav. Politikere skal komme ind i kampen og træffe beslutninger, der er langt mere markante end hvad vi hidtil har set. Omstillingen kommer til at koste, også noget af den fremtidige velfærd. Så er det sagt, fordi det er nødvendigt.

Det samlede Folketing vedtog, det radikale forslag til fremtidens energimål, hvilke er rigtig godt. Eneste punkt »vi måtte gi' os« var, at den vedvarende energi kun kommer til at udgør 55% - og ikke 60%, som vi havde foreslået - af energiforbruget i 2030. Et stort og godt skridt, men kun et skridt ud af mange.

Nu kommer næste store slag en ny klimaaftale, Folketinget tager fat på de spørgsmål nu her i efteråret. Alle der har viden inden for klimaområdet siger, at gennemsnitstemperaturen ikke må stige mere end 2 grader C. uden at det får helt fatale konsekvenser, som får sommerens tørke og hedebølge til at ligne en »let sommerbrise«. Derfor bliver det meget interessant at følge, om Folketinget igen kan samles omkring radikale forslag, så vi kan få et samlet flertal igen.

Vi er relativ få danskere, set på europæisk og ikke mindst verdensplan. Men det fratager ikke os ansvaret. Faktisk er vi blandt dem, der udleder og skader klimaet allermest, i forhold til befolkningstallet. Derfor bør vi gå forrest særligt i europæisk sammenhæng, fordi der har vi størst indflydelse. EU skal stille større mål og kontrollerer, at målene bliver overholdt. Uden et aktivt EU, kommer der ingen løsninger.

Ikke alle er så glade for samarbejde, fælles regler og udsyn. Det er trist, fordi netop selvoptagethed og snæversyn skader og nogle gange forhindre løsninger. Niels Hausgaard synger: »Er der stemning for en dæmning« - der kan grænse Danmark af, og som sangen skrider frem, bliver det tydeligt, at det ikke er nogen løsning, blot at se på sin egen »næsetip«. Prøv at lytte til sangen.

Snak er ikke nok, der skal handling til! Husk det, til det næste valg, du skal træffe.


Ordet er ditMere Debat