Tip os log ind
Hvinningdal Vandrekirke kan fejre 25 års jubilæum til næste år. HA 85 har undersøgt, om det ville være muligt at overtage bygningen, men umiddelbart er den for dyr i drift for den lokale forening.
Foto: Jakob Stigsen Andersen

Kirke står til at blive revet ned

HA 85 har vist interesse for at overtage lejemål og driften af vandrekirken i Hvinningdal, men det lader sig næppe gøre
16. april 2019, 16.27

HVINNINGDAL Når en nybygget Hvinningdal Kirke står færdigbygget i 2022, er udgangspunktet, at den eksisterende vandrekirke på Buskelundvej skal rives ned.

Dog har HA 85 gennem længere tid vist interesse for at overtage vandrekirken, der så kunne bruges som en form for forsamlingshus til alt fra yoga, aktiviteter for børn og kulturelle arrangementer.

Og Balle Menighedsråd vil faktisk gerne overdrage kirkebygningen til andre i lokalområdet, som kan få glæde og gavn af den.

For bygningen er i god og vedligeholdt stand, oplyser formanden for Balle Menighedsråd, Tom Ebbe Jakobsen.


Kommer ikke til at forfalde

For Balle Menighedsråd vil det også være en økonomisk fordel, hvis HA 85 overtager kirkebygningen.

Så slipper menighedsrådet nemlig for at skulle bruge penge på at rive bygningen ned.

- Hvis det ikke kan lade sig gøre, at HA 85 eller andre kan få lov til at benytte sig af bygningen, så skal vi rive den ned. Så bygningen kommer ikke bare til at stå og forfalde, forsikrer Tom Ebbe Jakobsen.

Vandrekirken står på et areal, der er ejet af Silkeborg Kommune. Balle Sogns lejekontrakt med Kommune er betinget af, at grunden på Buskelundvej bliver benyttet til en vandrekirke.

- Så det er kommunen, der i sidste ende afgør, om det kan lade sig gøre at overdrage bygningen til andre, siger Tom Ebbe Jakobsen.


En driftstung opgave

Lige nu og her tror formanden for hovedbestyrelsen i HA 85, Rasmus Munch, dog ikke på, at det bliver aktuelt at overtage vandrekirken.

- Havde du spurgt mig for et halvt eller helt år siden, havde jeg været af den opfattelse, at det godt kunne lade sig gøre at overtage vandrekirken. Men det har vist sig, at opgaven med at drive vandrekirken simpelthen vil blive for tung en opgave for os rent økonomisk, forklarer han.

Som en del af det nye halprojekt i Hvinningdal skal der også bygges et nyt fællesskabshus, der skal forbinde den gamle hal med den nye.

Her kan der altså blive plads til nogle af de HA 85-aktiviteter, der ellers kunne være foregået i vandrekirken.

- Lige nu sidder vi og forhandler med kommunen om, hvordan fællesskabshuset skal se ud, og hvilke faciliteter det skal rumme. Det får vi en afklaring på i løbet af juni, fortæller Rasmus Munch.


OMRÅDESTUDIE FOR HVINNINGDAL

Et områdestudie er en undersøgelse af, hvordan et lokalområde får mest muligt ud af de kommunale ejendomme, der skal bygges.

Der laves et områdestudie, når der skal opføres flere kommunale ejendomme eller udvikles på eksisterende bygninger inden for et afgrænset område, hvor bygningernes funktioner påvirker hinanden.

Områdestudiet kortlægger også, hvilke ændringer der skal ske af infrastrukturen. Blandt andet er der lagt op til, at Christiansfeldvej skal forlænges, mens Buskelundvej nedlægges som vej og omdannes til sti.

Silkeborg Kommune, HA85, Hvinningdal Lokalråd, Balle Sogn Menighedsråd, Hvinningdal Skole og Daginstitutionen På Toppen har deltaget i studiet.

KILDE: SILKEBORG KOMMUNE

Ordet er ditMere Silkeborg