Tip os log ind

Kan jeg få en recept på kultur?

16. maj 2019, 13.16

Oplevelser der rykker Siden 2016 har Silkeborg Kommune som en del af et statsligt forsøg udskrevet recepter på kultur til borgere med stress, angst eller depression. Forsøget har involveret flere udvalg og afdelinger i kommunen og en række museer og andre kulturinstitutioner. Så vi har samarbejdet på kryds og tværs for at give et godt og varieret tilbud om oplevelser, der rykker.

Nu er forsøget ved at være slut, og de forskellige udvalg skal beslutte, om der fra 2020 skal udskrives kulturrecepter for kommunale kroner. Det er tydeligt, at deltagerne får det bedre af forløbet, får større lyst til at være sammen med andre mennesker, føler sig mindre påvirket af deres sygdom og får mere mod på at vende tilbage til arbejdslivet. Men vi kan ikke sige konkret, hvornår depressionen er lettet eller angsten så meget under kontrol, at den enkelte deltager er i arbejde igen. Men fremover vil vi gerne skrive samtaler med jobkonsulenter på recepten, så det er klart, at recepten indeholder tre slags medicin: En bred vifte af kulturoplevelser, hvor oplevelserne og ikke sygdom er i centrum, samtaler, der bringer deltagerne tættere på en tilbagevenden til arbejdslivet og et større kendskab til de mange forskellige kulturoplevelser, der findes i vores kommune.

Vi glæder os over, at der er bred tilslutning til at arbejde på at fortsætte. Men vi ærgrer os over, at et flertal i arbejdsmarkedsudvalget ikke ønskede at investere sammen med de andre udvalg. For os er det sund fornuft at lade kultur, sundhed og beskæftigelse gå hånd i hånd også i fremtiden. Også når vi ikke kan være helt sikre på resultatet på forhånd. Men det centrale for os er, at vi også i fremtiden kan svare JA og god bedring til spørgsmålet: Kan jeg få Kultur på Recept?


Ordet er ditMere Debat
Midtjyske Meninger

Grønne gågader