Tip os log ind

Kampen om bevarelse af lindetræerne

07. december 2017, 12.26

Topkapning Lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening DN erfarer, at Silkeborg kommune har besluttet, at topkappe den historiske linde allé på Søholt Allé.

Vi er både forundrede og bekymrede over denne beslutning. Vi har svært ved at retfærdiggøre et så voldsomt indgreb i den smukke og karakteristiske allé.

Et lindetræ kan blive flere hunderede år gammel. Træerne i den smukke allé er blot 60 år gamle og har derfor mange levedygtige år tilbage, hvis de IKKE ofres for saven.

Topkapning og efterfølgende styninger er meget hårde beskæringsformer, som efterlader træerne med åbne sår, som nemt kan danne grobund for angreb af råd og/eller svampesygdomme.

Derudover er et stynet træ efterfølgende meget arbejdskrævende, for det skal holdes fornyet hvert eneste år. Hvis ikke, bliver det træets sikre død.

Det ideelle er faktisk, at lade være med at beskære og dermed bevare træerne i deres naturlige form.

Men af hensyn til fare for nedfald af evt. udgåede grene, bør kommunen tilsé træerne med passende mellemrum, på lige fod med andre træer i kommunen som kræver tilsynspligt, af hensyn til borgernes sikkerhed.

Hvis trækronerne bliver for store ad åre, og dermed forhindrer lysindfald til matriklerne på Søholt Allé, kan det måske være ønskeligt for beboerne, at få tyndet ud i grenene. Det skal selvfølgelig besluttes i dialog mellem kommunen og de respektive beboere.

Der findes firmaer, der har specialiseret sig i korrekte beskæringsmetoder. Sidstnævnte er nemlig en vigtig detalje. Korrekt udført beskæring, dvs. beskæring på den rigtige side af grenkraven, betyder at sårene heler hurtigt og korrekt.

Vi vil opfordre kommunen til at droppe topkapningen og lade træerne stå i deres nuværende smukke naturlige former. Dels til gavn for træernes bevaringsværdighed, og derudover til glæde for de nuværende og kommende beboerne på Søholt Allé.

DN, hvoraf undertegnede og andre i bestyrelsen har stor faglig viden inden for træpleje og beskæring, vil sidst, men ikke mindst, foreslå kommunen, at frede alleen i træernes naturlige leveperiode.


Ordet er ditMere Debat