Tip os log ind

Kamp for Danmark i bedre balance

23. februar 2018, 12.05

Et af de vigtige politiske mål er at sikre et sammenhængende Danmark i bedre balance. Vi oplever desværre en omsiggribende udvikling med snigende centralisme og affolkning af landdistrikterne. Denne vedvarende tendens, der med et fint ord kaldes urbanisering, opleves ikke kun i vores land, men i det meste af verden. Det er min klare opfattelse, at vi på tværs af partiskel skal kæmpe sammen for at standse den skævvridning, som ingen partier har ønsket sig. Men hvad kan vi så gøre? Vi skal naturligvis ikke starte en gold og udmarvende skyttegravskrig mellem hovedstaden og provinsen. Eller starte en punisk krig mellem de større byer og landsbyerne. I stedet skal vi træffe kloge og langsigtede beslutninger, der giver bedre balance ved at sikre vækst, jobskabelse og bosætning i hele Danmark.

Udbygning er af den trafikale infrastruktur med omtanke er et indsatsområde, hvor vi politikere for alvor kan præge udviklingen på lang sigt. I slutningen af 1800-tallet var det anlæggelse af jernbaner landet over, der skabte en fantastisk udvikling, der bragte os et kvantespring fremad som følge af en langt mere effektiv transport. Silkeborg nød godt af denne udvikling fra 1871, hvor banen mellem Skanderborg og Silkeborg blev åbnet. Senere fulgt jernbanen Silkeborg-Herning i 1877, Silkeborg-Gjern-Laurbjerg i 1908, Kjellerup-Silkeborg i 1924 og Horsens-Bryrup-Silkeborg i 1929. Jernbanens enorme betydning for den lokale udvikling ebbede imidlertid ud efter 2. Verdenskrig, hvor biler, lastbiler og busser for alvor vandt terræn.

I vore dage er det udbygning af vejnettet, der rykker noget ved udviklingen. Det er Silkeborgmotorvejen et lysende eksempel på - vi midtjyder mærker allerede dens store positive betydning for vækst og tilflytning. I de kommende år skal vi kæmpe for opgradering af Rute 26 mellem Søbyvad og Mundelstrup - et grydeklart projekt, der har stor betydning for midtjyske virksomheder som fx Tvilum og Grundfos. Derudover skal der kæmpes for anlæggelse af den jyske parallelmotorvej nord-syd, der indtil efteråret 2019 undersøges nærmere med hensyn til mulige linjeføringer - eksempelvis fra Give til Viborg via Thorning, Kjellerup eller Karup. Bedre veje gør Danmark rigere og sikrer bedre balance.

En lempet planlov, landbrugspakken, bedre spredning af uddannelserne og udflytning af statslige arbejdspladser til provinsen er andre vigtige tiltag, der kommer til at bidrage til et Danmark i bedre balance. Et nærværende politi og sygehusvæsen er også uhyre vigtigt. Men vil kan ikke løse alt inde fra Christiansborg.

Den enkelte kommune har afgørende indflydelse på at sikre en god balance mellem land og by. Herunder ved placering af byggegrunde, børnehaver, skoler, erhvervsområder, kulturelle aktiviteter m.v. Og ved at hele tiden at være på vagt overfor for kommunal centralisering og vokseværk på rådhusene.

Men også personligt har vi

hver især mulighed for at præge udviklingen i kraft af de valg, vi træffer i hverdagen. Støtter vi de lokale butikker frem for at handle i et fjernt storcenter? Er vi engagerede i vores lokalsamfund og dets foreningsliv, så der lokalt er mange spændende aktiviteter for børn og voksne? Lad os samle kræfterne - på tværs af partiskel, i øst og i vest, samt i by og på land - om at imødegå den snigende og skævvridende centralisme. Alle dele af vores dejlige land fortjener at få andel i den meget positive udvikling, der glædeligvis opleves i disse år.


Ordet er ditMere Debat