Tip os log ind
  • 1/: Mickey Gjerris, Sune Borkfelt, Christian Gamborg, Jes Harfeldt & Sara Kondrup: »Jagt - Natur, mennesker, dyr og drab«. ?
    Foto: Klim
  • 1/: Collografi med ophængte elge, af Hanne Skyum. foto fra bogen
  • 1/: Trærelieffer med døde gæs, af Hanne Skyum.
    Foto: Foto fra bogen

Jagtens natur og symbolik

05. marts 2017, 06.57

Selvom der i dag er flere jægere end nogensinde før, er det langt fra alle, der forstår dem. Måske ville mange have større forståelse for jagten, hvis jægerne sagde, at de slog dyr ihjel, fordi de hadede dem. Men jægerne holder af dyrene, og det er tilsyneladende en selvmodsigelse, som udenforstående ikke kan begribe.

Men spørgsmålet om jagtens berettigelse er ikke nyt. Når for eksempel de to digterpræster Steen Steensen Blicher (1782-1848) og Kaj Munk (1898-1944) forsøgte at forklare og forsvare jagt, må det tages som et udtryk for, at der også på deres tid var forskellige meninger om denne brug af naturen.

Når den danske jæger går på jagt, er det ikke af nød eller et spørgsmål om overlevelse, men for oplevelsens skyld. Jagt er et fint påskud for at færdes i naturen i al slags vejr og på alle årstider, også uden for jagtsæsonen. For jagt handler i dag ikke kun om vildtkød og trofæer, men også om natur- og vildtpleje.

Bogen »Jagt - Natur, mennesker, dyr og drab« skildrer i et historisk og nutidigt perspektiv forskellige forståelser af jagt. Den behandler spørgsmålet om, hvordan jægere og ikke-jægere ser på natur, dyr og drab, foruden hele den symbolik, som jagt er omgærdet af. Bogens fem forfattere, der blandt andet arbejder med bioetik og naturressourceetik, ønsker at give et bidrag til en mere nuanceret debat om et emne, der vækker stærke følelser.

Bogen er illustreret af billedkunstner og jæger Hanne Skyum, der med sine flotte, grafiske værker bidrager til bogens emne. Bengt Holst, formand for Det Dyreetiske Råd, har et forord, mens Claus Lind Christensen, formand for Jægerforbundet, har et bagord.

Mickey Gjerris, Sune Borkfelt, Christian Gamborg, Jes Harfeldt & Sara Kondrup: »Jagt - Natur, mennesker, dyr og drab«. 180 siderOrdet er dit