Tip os log ind

Ingen skal vel have det dårligere?

10. april 2018, 13.31

Prioriteringer Jeg er privilegeret næstformand i Børne- & Ungeudvalget i Silkeborg Kommune. Vores område er på valgnatten blevet lovet flere midler og normeringer. Vi sidder klar i startboksen til at bruge pengene, så de kommer til størst mulig gavn for børnenes trivsel og læring.

På skoleområdet siger nogle beregninger, at vi mangler 60-65 mio. om året for at nå et lovet landsgennemsnit. Jeg har hele tiden været mere fokuseret på at identificere indsatsområder i stedet for at fokusere på ét tal, men lige meget hvad bliver beløbet jo da betragteligt - og det er vel forventeligt, når vi skal fremme forholdene for vores børn.

I dén forbindelse er det på sin plads at stille et relevant spørgsmål. Hvor skal pengene tages? Der findes jo ikke en cigarkasse ovre i hjørnet med 60 mio. Udover børn og unge skal vi også huske de andre omkostningstunge kommunale områder: De syge, de udsatte, de ældre, flygtning og de arbejdsløse. Det er vel ikke gangbar politik, at disse områder skal afgive midler til børn og unge? Skal vi skrue ned for vores kulturevents, som giver os alle livsindhold og som driver tusindvis af frivilliges helhjertede indsats? Måske . eller?

Vi kan ikke som det private erhvervsliv »skrue op for salgsindsatsen« eller »frasælge ikke profitgivende aktiviteter«. Det kan være, vi kan vinde lidt på skatten pga. gunstige lokale forhold. Eller at udgifter til arbejdsløse ikke bliver helt så høje som forventede, men det kan næppe finansiere hele indsatsen på B & U-området. Derfor bliver det nødvendigt for økonomiudvalget og vores direktion at komme med et bud på, hvordan pengene skaffes - og så lade os tage stilling i byrådssalen.

I mens vi venter på det, skal der herfra lyde en opfordring til os alle i byrådet - samt vores ledere i forvaltningen: Lad os nu være lidt fokuserede og tilpas hårde i filten, når vi vurderer opgaver og projekter, der sættes i gang. Lad os tænke os om, når vi hyrer eksterne konsulenter - måske er det ikke nødvendigt, eller måske kunne vi løse det selv? Lad os kritisk gennemgå vores centrale og administrative opgaver og projekter og spørge os selv: »Er det virkelig nødvendigt - bringer det virkelig værdi til vores medborgere - eller bør det stoppes?«

Når der udstikkes løfter ud over det sædvanlige, må man også være klar til at levere indsats ud over det sædvanlige. Vi har sagt »ja« til noget - nu skal vi så vise, at vi også tør sige »nej« til andet - skulder ved skulder. byråd og forvaltningsledelse. Der er ikke andre til at gøre det.


Ordet er ditMere Debat