Tip os log ind

Ikke længere grundlag for nyt Museum Jorn og Nordskovvej

27. november 2017, 12.28

PERSPEKTIVER Med valget forsvandt det realpolitiske grundlag for et nyt museum Jorn og for Nordskovvej.

Hvis vi vil skabe vækst er vi nødt til at pege ud over os selv og kommunen som organisation, så konstitueringen er også rigtig.

Det giver to muligheder, Frederiksberggade på anlægssiden og sportsbegivenheder med kant.

Hvis vi bruger de 42 kilometer asfalt rundt som søerne til et maratonløb placeret i 50 året for Woodstock i august 2019, som kulminationen på en sundhedsuge med temaerne - ernæring, motion og stress-håndtering ... så har vi fat i noget organisk, der peger fremad, centreret om emner, som alle er nødt til at have et personligt forhold til ... så har vi bragt os selv i spil som en by, der lever op til sit slogan »Silkeborg vi får tingene til at ske«.


Ordet er dit