Tip os log ind

Hvorfor skal pensionisterne ikke have del i fremgangen?

26. marts 2018, 12.08

Reallønsfremgang Danmarks befolkning kan se lysere tider i møde, udtaler regeringen, vismænd, analytikere med flere.

Ja, vi skal naturligvis lige have de igangværende overenskomstforhandlinger afsluttet. Men ellers tegner den økonomiske tilstand sig gunstig.

De fleste kan se frem til en reallønsfremgang på den ene eller den anden måde. Enten i form af nedsættelse af afgifter, nedsat skat eller lønfremgang.

Det sker bare ikke for almindelige pensionister med en indtægt i form af folkepension evt. suppleret med ATP .

Hvorfor skal denne befolkningsgruppe ikke have del i fremgangen i Danmark?

Jeg har i hele mit voksne liv stemt på »De blå partier«, men nu som pensionist føler jeg mig svigtet af disse.

Mit liberale sindelag er ikke stemt for, at staten skal bestemme over mig fra fødsel til død - men jeg vil alligevel have del i de samme goder og have de samme betingelser, som andre borgere i landet, når det drejer sig om fordelingen af økonomiske vilkår. Pensionisters købekraft er ikke anderledes end alle andres. Vi skal betale el, varme, vand, kost m.v. som de med de højeste indkomster, så lad os dog få del i den økonomiske fremgang her og nu, som om vi også er en del af samfundet på lige fod med vore medborgere.

Nu må regeringen også være regering for almindelige pensionister, så vi ikke bliver betragtet som en overset gruppe i samfundet.


Ordet er ditMere Debat