Tip os log ind

Hvorfor er kritikere af Himmelbjergets helhedsplanen ikke inviteret HELT indenfor?

01. september 2018, 08.00

Himmelbjerget Hvorfor er kritikere af Helhedsplanen ikke blevet inviteret ind i den inderkreds af interessenter, der har en direkte indflydelse? Er »folkebjerget« (Blicher) blevet til de særligt indviedes bjerg?

Lad mig uddybe spørgsmålet.

Der blæses hårdt i trompeten, når Skanderborg Kommune brander sit progressive syn på relationen mellem myndighed og borgere.

Efter eget udsagn ser man borgeren som en »medskaber«, der skal føle sig »inspireret og inviteret til at spille med« i et »fællesskab« karakteriseret ved »samskabelse«. Og dette »Kommune 3.0«-udsyn sikres gennem struktur og ikke mindst seks »værdier«, som hævdes at være »velindarbejdet« i kommunens »kultur«. Af de seks værdier fremgår det blandt andet, at man er »interesserede og lydhøre i forhold til borgere« og at man »ser forskellighed som en styrke og resurse«.

Disse patos-dryppende proklamationer står dog i stærk kontrast til processen omkring Helhedsplanen. Arbejdet er gået ind i en videre fase, men det er stort set den samme snævre personkreds, der udgør den ansvarlige arbejdsgruppe og den samme snævre kreds af interessenter, der er tæt involveret. Resten - den store »resurse« af borgere - bliver inviteret til et »inspirationsmøde«, altså en slags møde, som kan være ganske givende men hvis udbytte uden videre begrundelse og så nemt som ingenting kan ignoreres totalt.

Kritikken af Himmelbjergets Helhedsplan har været stor og tydelig, især repræsenteret ved og omkring Folkets Bjerg. Forsamlingen af kritikere og fortalere for en nænsom behandling af bjerget er etableret som en interessegruppe med hjemmeside og en særdeles aktiv Facebook-gruppe (vistnok kommunens største) med over 1800 medlemmer. Gruppen står bag en bunke debatindlæg og har optrådt en utal af gange i både lokale og nationale medier. Man har gennem måneder leveret kritik af Helhedsplanen men også principper for og konkrete forslag til alternative, nænsomme forbedringer på Bjerget. Dertil kommer, at hver eneste gang et større medie har bragt en historie om planerne for Himmelbjerget, har man kunnet finde et overvældende antal kommentarer fra brugere, der er enige i kritikken af Helhedsplanen.

På den baggrund er det mig en gåde, hvorfor hverken direktion, styregruppe, arbejdsgruppe eller byråd som de »samskabende« institutioner de er og med det syn, de har på forskellighed som »styrke« og »resurse« ikke for længst har inviteret Folkets Bjerg og andre erklærede kritikere indenfor som reelle samarbejdspartnere i det videre arbejde med Helhedsplanen?


Ordet er ditMere Debat