Tip os log ind

Hvem bestemmer i en landsby?

05. september 2018, 10.58

Lokalplan Som byrådsmedlem glæder jeg mig til mange sager i det politiske efterår.

Budgettet for næste år er selvfølgelig den altoverskyggende sag her i september. Det er jo sin sag at få godt fem milliarder til at balancere på kroner og ører.

Når budgettet er aftalt en af de sidste dage i september, er vi dog tilbage ved »hverdags-sagerne«. Og en af dem springer mig særligt i øjnene:

Den meget omtalte sag om et nyt boligområde, det første blandt flere, øst for Borgdalsvej og nord for banen i Sejs-Svejbæk.

Den sag får mig til at overveje, hvem der egentlig bestemmer i en landsby.

Er det det byråd, jeg sidder i, som har den formelle ret til at udvikle nye boligområder rundt omkring i kommunen, forudsat at lodsejerne er med på den, der findes en boligudvikler og plangrundlaget er i orden?

Eller er det den landsby eller det lokalområde, der skal lægge huse og haver, skoler og institutioner samt butikker og foreningsliv til det nye boligområde?

De fleste gange er der heldigvis ikke de store uoverensstemmelser mellem byråd og landsby. De to parter går stort set i samme takt.

Men utakten er absolut til stede i dette tilfælde.

Sidste uge var der frist for høringssvar i forhold til det nye boligområde, og sjældent har jeg set så stor modstand mod et lokalplansforslag, og det med lokalrådet i spidsen. Et niveau på over 70 høringssvar i forhold til et normalt niveau på maksimalt 10 høringssvar taler sit tydelige sprog. Og alle som en er negativt stemte overfor det konkrete forslag, der nu ligger på bordet, mens stort set ingen er mod udvikling af landsbyen som helhed.

Der er altså - forståeligt nok - stor frustration at spore i Sejs-Svejbæk over lokalplansforslaget.

Vi synes i Enhedslisten, det ville klæde os som byråd, allerede nu at komme borgerne i Sejs-Svejbæk i møde og signalere, at toppen af boligerne - både hvad angår højden og antallet - selvfølgelig bliver taget af, når sagen lander i byrådet senere på efteråret.

Ingen grund til at trække pinen ud og fortsætte den optrapning i sagen, som allerede er i fuld gang.


Ordet er ditMere Debat