Tip os log ind

Hvad vil vi egentlig med togdriften

17. maj 2018, 12.38

Togtrafik Når man står og venter på toget i Viborg, kan det være svært at undgå at tænke over, hvad det egentlig er, der er sket med vores banegård i de seneste år. Adgangsforholdene er helt utålelige, meget besværlige og nærmest molboagtige. Især for handicappede, gangbesværede og børnefamilier med barnevogn.

Det er et lotteri, om elevatoren virker. Der er ingen elevator ned til den parkeringsplads, man opfordrer folk til at benytte. Der er ingen overdækning på perronen, og passagerne må stå og vente udenfor eller i den mindre lukkede bygning, hvis der ikke er optaget. Ja faktisk har de bedre forhold på perronerne i Skørping, Vrå og Holsted, hvis I ved, hvor det ligger.

Her står vi altså på togperronen i den 9. største kommune i landet og må tage os til hovedet over, at vi som passagerer finder os i forholdene og ikke mindst, at vores kommune finder sig i det.

Vi efterspørger ordentlige forhold for de ventende passagerer. Før kunne man gå direkte fra ventesal til toget i spor 1. Nu er det en rejse i sig selv at komme ud af ventesalen på modsatte side af, hvor togene kører, hen og op ad den lidet charmerende rampe (diplomatisk sagt), hen ad en bro og ned ad en trappe, som er for smal til at tage passagerer, der skal op og ned på samme tid især i spidsbelastningstiderne morgen og eftermiddag. Hvorfor er trappen ikke blevet lavet dobbelt så bred? Og hvorfor er trappen, der før var ved perron 1 fjernet?

Det er, som om de ansvarlige herunder især BaneDanmark er sluppet af sted med mindst mulig indsats på Viborg Banegård. Og hvad ønsker man med den gamle banegårdsbygning, som er smuk i sig selv, men nu i virkeligheden et sted, hvor næsten ingen rejsende kommer? Den rejsendes oplevelse skal være i centrum, og her er tilgængelighed og den måde, man bliver taget i mod, helt afgørende.

Det tager for lang tid at køre i tog til Aarhus, fordi man skal køre 20 km ekstra ind omkring Langå og samme vej ud igen. Vores påstand, at det ville være attraktivt at køre med tog, hvis der blev investeret i en ny linjeføring fra Bjerringbro til Mundelstrup ved Aarhus. Stoppestederne skulle være Rødkærsbro, Bjerringbro og Hammel mellem Viborg og Aarhus. Tidsbesparelsen ville være mindst en halv time, og det ville være et reelt alternativ til bilturen på A26.

Vi må have de store briller på og se på, hvordan vi kan få flyttet de store mængder af passagerer, der hver dag skal transporteres mellem Aarhus og Viborg til arbejdspladser i Region Midt, Viborg Sygehus og uddannelsesinstitutioner samt ikke mindst de store private arbejdspladser i Bjerringbro og Viborg. Vi ved godt, at linieføring og VVM af en forbedret A26 er foretaget, men der er jo ikke fundet penge til at udbygge vejen. Uden bevilling ingen ny vej, og derfor er det sådan set indtil videre blot gode intentioner. Vi er fortalere for en udbygget A26, men nogen må tage ansvar for også at tale togpassagerernes sag.

Hvorfor er det lykkedes Silkeborg at få en ny toglinjeføring ind i planlægningen på strækningen mellem Silkeborg og Aarhus samtidig med, at man har fået en direkte motorvej mellem de to byer? På togfronten sker ingenting her hos os.

Vi vil opfordre borgmester Ulrik Wilbek til at tage kontakt til Favrskovs borgmester Nils Borring; de har nemlig en udfordring med manglende togdrift i Hammel, så en ny linieføring over Hammel vil også løse et stort problem for dem.

Vi har det rigtig godt med, at egnen samles om Hærvejsmotorvejen. Det er godt og nødvendigt. Men vi kunne også samles om togdriften. Borgerlige politikere er ved at koge over af begejstring over, at Danmark bliver plastret til med mere og mere asfalt. Hurtigere transport og mere fritid er gode samfundsmæssige gevinster. Og det er vi enige i. Men er det ikke også vigtigt, at pendlere i togene sparer tid og kommer hjem til deres familier? En hel time kunne spares hver dag, hvis vi ville investere.

Vi skal have for øje at flytte trafik fra vej til tog, inden det hele sander til, og det skal ske ved at gøre det attraktivt, så rejsende frivilligt vælger toget.


Ordet er ditMere Debat