Tip os log ind
Foto: Jens Anker Tvedebrink / Kruse Luftfoto

Højhuse, naturen og skovbyggelinjen

16. februar 2019, 08.00

BYGGERI Nu skal der bygges endnu et højhus i Silkeborg midtby, denne gang på 20 etager. Nogen vil nok synes, at det er en øjebæ, som skygger og påfører midtbyen mere trafik. På den anden side vil andre være glade for at bo i højhuset med gå-afstand til forretningsgaderne - og det vil være en fordel for naturen, hvis alternativet er 80 parcelhuse på en ny udstykning.

Firs parcelhuse med veje, regnvandsbassiner og parkeringspladser vil fylde ca. 100.000 kvadratmeter. Der bliver for tiden gjort voldsomt indhug i arealer i det åbne land til nybyggerier. Samtidig oplever vi, at naturen og biodiversiteten er trængt. For nylig blev der offentliggjort en alarmerende international artikel, som slår fast, at insektlivet er i hastig tilbagegang overalt på jordkloden. Insekterne er uundværlige for naturen og for os mennesker. De sørger for bestøvning af planter, herunder afgrøder i landbrug, gartneri og havebrug, bidrager til omsætning af dødt materiale i naturen og tjener som føde for andre organismer, bl.a. fugle og ferskvandsfisk.

Hvis de ca. 100.000 kvadratmeter, som kan spares ved bygning af højhuset i midtbyen, ikke bliver dyrket, men henligger som brak, vil de kunne huse en alsidig flora og insektliv. Fugle som agerhønen og lærken, der er i tilbagegang, vil kunne finde føde og redeplads.

Hvis de ca. 100.000 kvadratmeter nu alligevel bliver bebygget med 80 parcelhuse, så vil huse og veje dække en god del af arealet. En anden del vil blive dækket med herregårdssten eller fliser, og resten vil typisk blive udlagt som græsplæne, der klippes tæt og regelmæssigt. I en sådan parcelhushave er der ikke megen plads til insekter, men formålet er jo, at haven skal bruges til afslapning. Den skal se pæn ud med en minimal fysisk indsats - uden blomsterbede, frugttræer- og buske, køkkenhave, kompostbunke og kvasbunke.

Mange parcelhusgrunde i Silkeborg bliver solgt med prædikatet at »de ligger i et naturskønt område«. Der er da også nem adgang til skov omkring Silkeborg, mens det kniber med lysåbne naturtyper, som ikke »plejes«. For at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet og for at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv skal der i henhold til naturbeskyttelseslovens § 17 opretholdes en skovbyggelinje. Skovbyggelinjen beskytter skovenes omgivelser mod byggeri i en afstand på 300 m fra skovbrynet. Linjen gælder for alle offentlige skove og for private skove over 20 hektar. Desværre dispenserer Silkeborg kommune mod lovens ånd, således at skovbyggelinjen som regel reduceres fra 300 til typisk 30 meter til skoven. Tilmed kan man opleve, at ejerne af de nye parcelhuse kører igennem arealet bag den amputerede skovbyggelinje med deres havetraktorer og slår græsset, så den sidste rest af natur forsvinder.

For at bevare eller øge den lysåbne natur og den dertil knyttede flora og insektfauna bør Silkeborg kommune ikke længere give dispensation fra skovbyggelinjen på 300 meter. Og det bør være en kommunal opgave at indskærpe, at der ikke må slås græs inden for de (amputerede) skovbyggelinjer. Hvis det går ud over muligheden for at udlægge nye parcelhusområder, kan der bygges flere højhuse i Silkeborg by - og der er ledige huse i kommunens yderområder, således at skovbyggelinjen på 300 meter kan overholdes uden at bremse væksten i Silkeborg kommune.


Ordet er ditMere Debat