Tip os log ind
Foto: Jakob Stigsen Andersen

Himmelbjerget - mere natur og færre effekter

28. august 2018, 12.51

Helhedsplanen I Alternativet har vi sagt ja til helhedsplanen / skitseplanen for Himmelbjerget.

Vi har dog fremadrettet nogle ønsker og kommentarer til det videre forløb

Himmelbjerget er en naturperle og sådan skal det bevares. I det videre arbejde ønsker Alternativet derfor, at der bliver skruet ned for effekterne og op for ren natur.

Demokrati forståelse og udvikling er noget vi i Alternativet har højt på dagsordnen Vi støtter derfor tanken om at sætte fokus på formidling af bjergets historie og traditioner i forhold til udviklingen af demokrati i Danmark.

Planer for forandring af Himmelbjerget skal lægges, så de tager hensyn til de fredninger, der er i området. Det har høj prioritet for os, at der ikke spekuleres i at kunne ophæve fredninger, hvis disse kommer i konflikt med planer om nye tiltag.

Vi ønsker i det videre arbejde, at der bliver væsentlig mere borgerinddragelse, før de endelige beslutninger tages. Der er mange mennesker, som holder af bjerget, bruger det og har en holdning til helhedsplanen og bjergets fremtid. Det er Alternativets ønske, at de alle kan få mulighed for at blive hørt og føle sig medinddraget før endelige beslutninger træffes. Det kan være ved borgermøder, via Facebook eller andet.


Ordet er ditMere Debat