Tip os log ind
Foto: Jakob Stigsen Andersen

Hammel Neurocenter skal styrkes

30. august 2018, 12.48

Neurocentret Regionshospitalet Hammel Neurocenter bør styrkes for at sikre en ensartet og høj faglig kvalitet for alle hjerneskadede patienter i hele Region Midtjylland. Hammel Neurocenter er et nationalt og internationalt fyrtårn for neurorehabilitering, og det ledelsesmæssige og faglige ansvar for alle specialiserede sengepladser på regionens hospitaler bør samles under dette center. I dag har Hammel Neurocenter også ansvaret for sengepladserne på Regionshospitalet Skive, hvorimod andre dele af den specialiserede neurorehabilitering er fordelt på andre hospitalsenheder.

Region Midtjylland er i de kommende uger ved at lave en spare- og omprioriteringsplan til knap 300 millioner kroner, og regionsrådet forsøger at finde »kloge« besparelser, som samtidig forbedrer den faglige kvalitet.

I forhold til Hammel Neurocenter er forslaget i skrivende stund, at Hammel Neurocenter fremover også skal have budget- og fagligt ansvar for alle femten hospitalssenge på Regionshospitalet Lemvig.

Hvis forslaget vedtages af regionsrådet, vil Hammel Neurocenter i fremtiden have det faglige ansvar for den specialiserede hjernerehabilitering i hele regionen, omfattende alle hospitalssengene i både Hammel, Skive og Lemvig. Det vil være en faglig og driftsmæssig optimal løsning for den specialiserede neurorehabilitering i Region Midtjylland.


Ordet er ditMere Debat