Tip os log ind
Foto: Region Midtjylland

Halløj på badehotellet (Region Midtjylland)

12. september 2018, 10.59

SÆBEOPERA Så blev der føjet et nyt kapitel til sæbeoperaen om hospitalsvæsenet i Region Midtjylland, fortsat med regionsdirektør J. Steengaard Madsen og koncerndirektør Ole Thomsen i hovedrollerne.

Første kapitel kan passende dateres til januar 2017, hvor man afskedigede en meget dygtig og vellidt hospitalsdirektør (Skejby Sygehus) Gert Sørensen med den intetsigende begrundelse, at man ønskede en anden profil. En afskedigelse der blev karakteriseret som »bølleagtig« i en leder i Dagens Medicin .

Andet kapitel kan dateres til 2017, da regionsrådet oprettede stående udvalg i Region Midt, hvilket udelukkede Ulrich Fredberg fra deltagelse i hospitalsudvalget. Hovedparten af regionsmedlemmerne var formentlig ikke orienteret om konsekvenserne. Efterfølgende oplyste direktionen at man ikke var klar over at Ulrich Fredberg ville blive valgt. Et udsagn der strider mod, at Ulrich Fredberg blev erklæret inhabil et par uger før det juridiske regelsæt var vedtaget.

Samtidigt er det en offentlig hemmelighed, at der i såvel offentlighed som fagkredse var utilfredshed med direktionens ageren. Ulrich Fredberg blev da også valgt med 10.000 stemmer.

I det nye regionsråd (2018 ) opstod en vis bondeanger og ren symbolpolitisk rettede man henvendelse til ministeriet om en ændring af loven, hvilket naturligvis blev afslået. Rævekager udløser heldigvis ikke lovændringer.

Tredje kapitel er afskedigelsen af ledelsen for Hospitalsenhed Midt. En afskedigelse der kun kan tolkes som tak for sidst, idet direktionens forslag om, at regionens besparelser primært skulle hentes i Hospitalsenhed Midt blev underkendt politisk. Et eklatant nederlag for såvel direktionen som en svag regionsrådsformand.

En umiddelbar konklusion, er at regionsrådets uddelegeringskompetence vedrørende så centrale administrative personer som hospitalsledelser er for vidtgående, da der i henhold til de foreliggende oplysninger ikke har været konfereret med det politiske niveau - jeg har svært ved at tro på denne information.

De beskrevne hændelser i Region Midt i kombination med de store problemer i Region Hovedstaden med Sundhedsplatformen og lægevagten 1813 berettiger til den allerede igangværende debat om regionerne er den rette organisationsstruktur for det offentlige hospitalsvæsen. En diskussion som vil forstærkes i forbindelse med valgkampen til næste folketingsvalg, hvor sundhed vil blive et af hovedemnerne.

En umiddelbar løsning kunne være, at politikerne træder i karakter og sørger for, at der etableres en ny direktion i regionen. Hvis dette ikke bliver tilfældet, så afventes med stor spænding på næste kapitel i sæbeoperaen.


Ordet er ditMere Debat