Tip os log ind

Habilitet - en juridisk vurdering

13. januar 2018, 08.06

HABILITET Svar på læserbreve vedrørende Ulrich Fredbergs habilitet i Hospitalsudvalget, bragt i Midtjyllands Avis og på mja.dk i januar 2018.

Flere har stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor ledende overlæge og regionsrådsmedlem Ulrich Fredberg skulle være inhabil i forhold til at sidde i Hospitalsudvalget i Region Midtjylland.

Svaret er, at det er vurderingen hos Juridisk Kontor og i direktionen i Region Midtjylland, og baggrunden er rent juridisk. Som administration skal vi være opmærksom på eventuelle habilitetsspørgsmål, og det har vi været i denne og andre sager.

Ifølge kommunestyrelseslovens § 29, stk. 2, litra b er medlemskab af et stående udvalg udelukket for ansatte, der har ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under udvalget. Da regionsrådsmedlem Ulrich Fredbergs (V) er ledende overlæge på Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg, har Juridisk Kontor og direktionen i Region Midtjylland vurderet, at han er generel inhabil i forhold til Hospitalsudvalget.

Da vi har ønsket en ekstern, juridisk vurdering af spørgsmålet, har vi bedt Ankestyrelsen vurdere Ulrich Fredbergs habilitet i Hospitalsudvalget. Ankestyrelsen når til samme vurdering som Region Midtjylland.

Om Ulrich Fredberg er habil til at sidde i Hospitalsudvalget er i sidste ende op til Regionsrådet af afgøre.


Ordet er ditMere Debat