Tip os log ind

Grønt lys til energiselskab

13. april 2019, 14.50

bjerringbro Gudenådalens Energiselskab fik på det seneste møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget grønt lys til køb af jord nord for selskabets areal på Jørgens Allé.

Her vil selskabet etablere af et varmepumpeanlæg.

For at det en anlæg kan godkendes, skal det skal sikres, at området lever op til kravene for støj, så der ikke opleves gener for de omkringliggende ejendomme.

En støjafskærmning med beplantning sikrer, udover at der ikke opstår støjgener, en visuel indpasning i nærområdet, hvor der i forvejen er støjskærme, der er beplantede. ks


Ordet er ditMere Bjerringbro