Tip os log ind

Gratis parkering koster kun to millioner kroner i år

11. januar 2019, 12.30

PARKERING I avisen, i læserbreve og andre steder har der været mange tal - også forkerte tal - på, hvad det koster at indføre to timers gratis parkering på de offentlige p-pladser i Silkeborg.

Reelt får vi to timers gratis parkering for lidt under 2 mio. kr. i 2019.

Uden gratis parkering vil vi på grund af en ny lovgivning under alle omstændigheder skulle aflevere 2,6 mio. kr. mere til staten af vores indtægter fra parkering. Indfører vi derimod to timers gratis parkering koster det os knap 4,5 mio. kr. i 2019 stigende til godt 5 mio. kr. i 2022, men da vi skal aflevere færre penge til staten, koster det os reelt kun 2-2,5 mio. kr. mere om året, end hvis byrådet ikke vælger at indføre to timers gratis parkering.

Eller sagt på en anden måde: Det koster os 4,5 mio. kr. i 2019 at indføre to timers gratis parkering, men staten bidrager med 2,7 mio. kr., som vi ellers skulle aflevere, hvis vi ikke indfører to timers gratis parkering.

Bag de 4,5 mio. kr., det koster i 2019, indgår faldet i p-indtægter på grund af gratis parkering, sparede afgifter til staten på grund af færre p-indtægter, en kompensation på 500.000 kr. i 2019 stigende til 1,1 mio. kr. i 2022 til ejeren af p-kælderen under Torvet samt en betaling på ca. 250.000 kr. for, at alle borgere, der har købt et p-kort til de offentlige p-pladser, nu også kan parkere på det nederste dæk under Torvet.

Kompensationen til A. Enggaard skyldes, at byrådet i sin tid indgik en aftale om, at han investerede i og byggede p-kælderen under Torvet under forudsætning af, at kommunen forenklet sagt ikke senere underbyder ham på prisen for parkering, så hans investering ikke hænger sammen.

At byrådet indgik en sådan aftale skyldes, at lovgivningen lægger et loft over, hvor meget en kommune må investere for hvert år. Det er et problem for en vækstkommune som Silkeborg, hvor borgerne og byrådet har mange anlægsprojekter på ønskelisten.

Havde byrådet i sin tid valgt ikke at indgå en aftale omkring torveparkering, ville vi enten ikke have haft parkering under Torvet i dag til gavn for borgere, butikker og turister, eller vi ville have haft en kommunalt ejet p-kælder og så manglet penge til børnehaver, plejehjem eller andre anlæg, som vi også har hårdt brug for til gavn for borgerne.


Ordet er dit