Tip os log ind
  • 1/: Selvom Per Groth tidligere i en årrække har siddet med helt tungt ledelsesansvar i flere virksomheder, så giver det alligevel en helt anden tyngde, at det nu er hans helt egen virksomhed, som han selv har skabt, han står i spidsen for. Han oplever, at han på en meget dybere måde føler et kæmpe ansvar over for sine medarbejdere og sine kunder og sin virksomhed i det hele taget.
  • 1/: Per Groth har mange mål med sin virksomhed, og et af dem er, at både han selv og alle hans medarbejdere skal være glade for deres arbejdsplads. For er man ikke glad for at gå på arbejde, så har det ingen betydning, hvor meget man tjener.

Godt at få en partner med

Picopublish er en decideret vækstvirksomhed, og så er det vigtigt at sikre de nødvendige kompetencer i ledelsen
12. juni 2019, 12.46

Som leder kan du arbejde altid og døgnet rundt, for der er altid vigtige opgaver, der skal løses. Derfor må man som leder selv sørge for at sætte regler og sunde vaner for sit arbejdsliv, så balancen bliver den rigtige.

- Men det er ikke fordi, at man på nogen måde skal have ondt af ledere og ikke mindst ejerledere over, at de arbejder rigtig meget. For sandheden er jo, at vi gør det, fordi vi kan lide det. Vi brænder for vores virksomhed, så der er jo ikke noget, vi hellere vil end at yde en ekstra indsats for virksomheden, siger indehaver og direktør for Picopublish, Per Groth.


Familieoverenskomst

Han er selv godt tilfreds med den helt fastlagte »familieoverenskomst«, som han har med sin kone, Rikke Landlyst Groth, der selv har en toplederpost hos Grundfos.

- Vi har den faste aftale, at vi bestræber os på, at familietid er fra 17-21. I det tidsrum handler det kun om familien. Efter klokken 21 er det så i orden, hvis man lige skal have lavet lidt arbejde, tjekket mail eller andet, men så er vores søn på 6 år jo også lagt i seng, siger Per Groth.


Leder af hjertet

Mens ledelse er noget, som mange ejerledere skal lære i takt med at deres virksomhed vokser, så forholder det sig omvendt med 52-årige Per Groth. For han var allerede i forvejen leder »by heart«, da han for snart 10 år siden startede Picopublish.

På det tidspunkt havde han gennem 15 år bestridt en række lederstillinger indenfor it-branchen. Det sidste sted ramlede virksomheden dog ind i finanskrisen, og i forlængelse af, at Per Groth måtte afskedige en række medarbejdere, var der til sidst ham selv, der blev afskediget. Og så blev han selvstændig med Picopublish med speciale i at forhandle og tilpasse PIM-systemer, der er systemer til at få fuldstændig kontrol over en virksomheds forskellige produkter og ikke mindst produktdata.


Chefen ned på gulvet

For Per Groth var det at blive selvstændig noget af en aha-oplevelse. For lige pludselig skulle chefen selv varetage alle opgaver, lige fra at stå for kodning og alt det tekniske til at være sælger og konsulent foruden alt det administrative.

- Det var en meget lærerig proces. Jeg havde et fantastisk produkt, men jeg havde ikke prøvet at sælge før. På kort tid skulle jeg lære at blive en fantastisk sælger. Og der gik et halvt år, inden jeg skrev den første faktura. Samtidig skulle jeg genopfriske alle mine gamle støvede it-kundskaber, for kassen var tom, så jeg måtte selv implementere de første løsninger. Men det gjorde også, at jeg fik en fantastisk knowhow på det produkt, jeg solgte, og at jeg i dag kan sparre med mine medarbejdere på et helt andet niveau, siger Per Groth. Han indrømmer, at det var sværere og tog længere tid, end han havde regnet med, at få virksomheden løbet i gang.


Flyttede syv gange

Men herfra tog det også fart. I første omgang fik han en plads hos iværksætter-kontorfælleskabet G-Kraft, der drives af Erhverv Silkeborg.

Det viste sig at være en særdeles god rugeplads for virksomheden, der bare voksede og voksede og henover syv år flyttede Picopublish faktisk lige så mange gange til nye og større lokaler helt frem til, at man for to år siden flyttede til erhvervsområdet på Glarmestervej, og hvor her nu er 20 medarbejdere.

Til den historie hører også, at vækst er en helt grundlæggende del af Picopublish' dna. For virksomheden er nu i fire år blevet kåret til gazelle af Børsen. For at blive gazelle skal en virksomhed i løbet af de seneste fire regnskabsår have haft kontinuerlig vækst i omsætning eller bruttoresultat, og samlet set skal omsætning eller bruttoresultat være mere end fordoblet i de fire år.

- Vi har formået at vækste hele tiden og formået at tjene penge hele tiden. For os er vækst et mål i sig selv. Hele virksomhedens kultur er, at vi er meget ambitiøse både på egne og på virksomhedens vegne, siger Per Groth, der allerede nu kan forudsige, at også 2019 vil indbringe en gazelle.


Partner er med

Væksten og vokseværket har også ført til, at han i 2016 fik en partner med i virksomheden. Det handlede først og fremmest om at få nye kompetencer med ind i ledelsen i form af Benedicte Skovgaard Møller, der har 10 procent af ejerskabet.

- Jeg har ansvaret for salg og marketing, og min partner står for alt det interne. For mig og virksomheden har det været det bedste, der kunne ske, for det er helt fantastisk at få en ny partner med, som ser på tingene med andre øjne. Vi kan være dybt uenige om tingene, men altid med det fælles mål at finde den bedste løsning.

- Jeg tror på, at den største udvikling du kan få som leder, er at indse din egen begrænsning. Det bedste, du kan gøre som leder, er således at finde en partner eller medleder som komplementer dig, siger Per Groth, der godt kan forestille sig, at virksomheden måske kan udvikle sig i en retning, hvor der kan komme flere partnere med.


Flad ledelses-struktur

For selvom han har en helt iboende følelse af ejerskab af Picopublish, så har han også en helt grundlæggende oplevelse af, at virksomhedens succes bygger på en fælles indsats og en fælles ambition fra alle medarbejdere.

- Her er højt til loftet, samtidig med at vi har en flad struktur, hvor alle kan og skal byde ind med ideer, forslag, problemer og hvad som helst. Her er det i orden at være uenig med chefen, og måske får man endda ret. Min oplevelse er også, at medarbejderne er glade for den flade struktur, som blandt andet betyder, at der kan bliver rykket på beslutninger i samme øjeblik, de bliver taget. Det skal ikke først op at vende i en ledelse eller bestyrelse, siger Per Groth.


Har advisory board

Indtil videre er der heller ikke planer om, at Picopublish skal have en egentlig bestyrelse at referere til, selvom det er godt at have professionel sparring omkring virksomheden. Per Groth er dog gennem Erhverv Silkeborg med i en gruppe af lokale gazelle-virksomheder, der mødes 4-5 gange om året.

- Gruppen fungerer som mit advisory board. Vi er alle vækstvirksomheder med fokus på teknologi. Nogle virksomheder er meget større end os, men det er præcis derfor, det giver værdi. Der er altid nogen, som har en super vinkel på en problemstilling, så man føler altid at man går beriget hjem fra et møde. Andres vinkel er altid guld værd, uanset om du er enig eller ej, siger Per Groth.


Ordet er dit