Tip os log ind

Gode muligheder for boligbyggeri i de mindre byer

13. maj 2019, 13.21

BYUDVIKLING De, der interesserer sig for lokalområders udvikling uden for Silkeborg by, har sikkert registreret, at det nuværende byråd har fokus på at anvende almene boligkvoter som en kommunal investering i oplandsbyerne.

Der er behov for, at lokalområderne selv presser på for at få gang i dette byggeri samt andet byggeri, hvor private mindre udviklere kan komme i gang.

Tiderne er gunstige lige nu. Ingen ved, hvornår det vender, men foreløbigt er der ikke noget, der tyder på en opbremsning.

Især i de områder, som er i den vedtagne kommuneplan og endnu bedre, hvor der er en vedtaget lokalplan. Der kan det faktisk gå forholdsvis hurtigt. Jeg har undersøgt det lidt.

Eksempelvis Bryrup, hvor der er vedtagne lokalplaner i og omkring Kirkebakken. Noget alment kunne godt bidrage her.

Et andet eksempel er i Lemming by. Der er også vedtagne lokalplaner der, som kunne komme i spil.

Ved Gjern er der godkendte lokalplaner, som der nu arbejdes med.

Og sådan kunne samtlige områder gennemgås både med henblik på forslag om alment byggeri, men også med mindre privatejede. Godkendte lokalplaner kunne og burde komme i spil nu. Behovet og muligheden har aldrig været bedre siden kommunalreformen for udvikling i oplandsbyerne omkring Silkeborg by.

Betyder det så, at der skal udarbejdes et kommuneplan tillæg for at tilgodese en udvikling i enkelte områder, så er det selvfølgelig en længere proces , men jeg er overbevist om, at der vil blive set positivt på dette.

Men der er behov for at alle kræfter samles på at sikre at den kommunale investering kommer i gang, men også andre private områder med vedtagne lokalplaner bør overveje situationen lige nu.

Dette være en opfordring til at samle kræfterne nu - både i lokalområderne og kommunen

Ind ad fordøren i Teknik- og Miljøafdelingen.


Ordet er ditMere Debat
Midtjyske Meninger

Grønne gågader