Tip os log ind

God aftale om modernisering af taxiloven

16. februar 2017, 13.05

DEBAT Regeringen (V, LA og K) har - efter et langt og konstruktivt forhandlingsforløb - indgået en meget bred politisk aftale med DF, S, RV og SF om rammerne for en modernisering af taxiloven. Jeg glæder mig over, at vi omsider er nået i mål med en tiltrængt modernisering af loven.

For Venstre har det været centralt, at vi i den kommende taxilov får liberaliseret et stift og overreguleret taximarked, samt at der sikres fair konkurrence på markedet for erhvervsmæssig personbefordring. Vi ophæver antalsbegrænsningen med en passende overgangsordning, ligesom der gives plads til nye ejerformer og ny teknologi inden for erhvervet. Vi gør også op med det nuværende forældede bevillingssystem, der følger kommunegrænserne.

Alt sammen til gavn for kunderne og for en modernisering af erhvervet. Vi indfører en helt ny universaltilladelse, hvortil der er knyttet en række klare og enkle krav, der skal efterleves af alle, der vil tjene penge på at køre med personer. Herunder kravet om betaling af skat samt to ugers uddannelse af chauffører. Det vil sikre fair konkurrence og tryghed for passagerne.

Desuden har det været helt afgørende for Venstre, at vi tilgodeser behovet for taxidækning i både byerne og på landet. Således er der i aftalen indbygget en række elementer, der vil styrke taxidækningen uden for de større byer.

Sammenfattende er der tale om en rigtig god aftale, der bringer Danmark et vigtigt spring fremad når det gælder erhvervsmæssig personbefordring samt sikring af en effektiv taxidækning med fair konkurrence i by og på land. Nu skal aftalen omsættes til lovgivning i de kommende måneder.


Ordet er dit