Tip os log ind

Giv nu sygehuset i Skejby den milliard

18. maj 2019, 08.00

LANDSCENTER Det kan selvfølgelig synes lidt frisk bare at sige, at Aarhus Universitetshospital (AUH) skal have en ekstra milliard. Jeg kan imidlertid se, at alle er enige om, at situationen er kritisk på AUH.

Men at alle er enige om, at situationen er kritisk, hjælper ikke her og nu på situationen på AUH, som jo har startet fyringer. Der er brug for handling NU. Derfor vil jeg opfordre til, at man på Christiansborg, valgkamp eller ej, finder en løsning.

Når AUH så har en milliard, så kan der skabes ro om hospitalet, hvilket er meget vigtigt.

Set med østjyske briller så er det dobbelt vigtigt, at der skabes ro om AUH, da det er det ene af de to landscentre for specialer, vi har her i landet. Det er andet er Rigshospitalet.

Og virkeligheden er, at Rigshospitalet ikke har de samme effektiviseringskrav som AUH, og hvis de kan se deres snit til det, hvis der mistes faglighed på AUH, så er jeg sikker på, at de ikke vil være sene til at foreslå, at der flyttes specialer fra Aarhus og til København.

Når det er sagt, så bliver regering og folketing nødt til at se på, om Region Midtjylland med regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i spidsen, har evnet at styre økonomien omkring hele byggeriet. Jeg kan gennem samtaler med personale på AUH og i en lang række artikler se, at der er en række ledelsesmæssige udfordringer på AUH.

I forhold til regionens evner til at styre, så har regeringen fremlagt et forslag til en sundhedsreform, der vil sikre at den overordnede styring af sygehusene styrkes, så det kun er drift at sygehuse, de nye syge-husbestyrelser skal beskæftige sig med.

Herudover mener jeg, at der skal ses på, hvordan der kan laves en ny ledelsesorganisation på Aarhus Universitetshospital. Det er utroligt vigtigt, at vi får AUH på ret kurs, så vi kan få glæde af de mange faglige kompetencer, der er samlet der. Derfor skal den milliard findes nu.

Forkortet af redaktionen


Ordet er ditMere Debat