Tip os log ind

Genopførelse af budgetforhandling

22. september 2018, 08.53

Budget Genopførelsen af 1. behandlingen af Silkeborg Kommunes budget (regi og instruktion: Steen Vindum) var en lettere kedelig men ellers velgennemført forestilling.

Overraskelser var der få af. Vindum lagde ud med ikkeoverraskelsen, at næste budgetforslag vil blive til på baggrund af selvbudgettering i stedet for en statsgaranteret. Det vil give nogle ekstra midler. Hvorfor Vindum og embedsværket ikke brugte den metode fra starten blev ikke begrundet.

Vindum omtalte også proceduren vedr. ændringsforslag, hvilket han tydeligvis ikke forudser. Prisen for deltagelse i budgetforliget er åbenbart at sluge forslaget råt bortset fra forhåndsaftalte krydderier.

Venstres gruppeformand og kasserer i »Foreningen til valg af Vindum«, Flemming Heiberg (V) holdt sig ikke overraskende på linje med borgmesteren. I Silkeborg Kommune går det godt, og vi bruger procentuelt flere penge på »alting«. At udgifterne til »alting« stiger endnu flere procent er en biting.

Heiberg talte også om Parkinsons 1. og 2. lov, dem om at arbejde sluger både til rådighedstående tid og penge. Hvis det er tilfældet i Silkeborg Kommune, må vi konstatere et alvorligt ledelsesproblem, som skal tackles omgående. Parkinsons 3. lov omhandlende folks interesse for udgifters størrelse kom han ikke ind på.

Søren Kristensen (S) virkede ærligt overrasket over, at vi ikke allerede har et budgetforlig. Det skyldes nok hensynet til dramatisk effekt. Man kan jo ikke redde situationen, hvis lokummet ikke ryger bare en lille smule.

Søren K. er blandt de få, der taler om et reelt løft til skoleområdet. Deltagerlisten håber, det lykkes ham at komme igennem med forslaget. Udtalelser om paradigmeskift og »historisk løft« gør det ikke alene, og i en velhaverkommune med udskrivningsgrundlag over landsgennemsnittet er det en politisk beslutning, om vi vil behandle folkeskolen fattigt.

Peter Sig (EL) undrede sig over, at der kan findes 60 mio. i forbindelse med budgetforhandlinger ved et trylleslag, hvilket indbragte ham et jobtilbud om et skånejob som troldmandslærling hos Vindum, fra Vindum. Et underholdende indblik i Vindums selvopfattelse.

Eneste gamle sure mand i tidens byrod er Ivan Greve (S), der mindede sine kolleger om transportsituationen i forbindelse med regionens besparelser på den kollektive trafik og de flotte ord om svage og udsatte i de vedtagne politikker, det nuværende byrod har arvet fra forgængerne.

Vindum sluttede genopførelsen med at være ret sikker på, at han nok skal få landet et budget forlig.

Formalia overholdt.


Ordet er ditMere Debat